Bebek

Bebek, İstanbul Beşiktaş'ta bir semt. Osmanlı döneminde Bebek'e ve Bebek adının kökenine ait ilk bilgiler İstanbul'un fethinin hemen öncesine gider. II.

BEBEK (türkçe) anlamı

1. meme ya da kucak çocuğu.
2. plastik
3. tahta
4. bez vb. den yapılan bebek biçiminde oyuncak.
sevgi seslenişi olarak kullanılır.

BEBEK (türkçe) anlamı

5. 1 . Meme veya kucak çocuğu.
6. 2 . Plastik
7. tahta
8. bez vb.nden yapılan insan biçiminde oyuncak:
9. Yarın seni bonmarşeye götüreceğim
10. beğendiğin bebeği alacağım.- H. E. Adıvar.
11. 3 . Göz bebeği:
12. Uzun kirpikli gözleri sık sık açılıp kapanıyor
13. bebekleri daima hareket ediyordu.- P. Safa.
14. 4 . ünlemSevgi bildiren bir seslenme sözü.
15. Atasözü
16. deyim ve birleşik fiiller
17. bebek beklemek
18. bebek gibi

BEBEK (türkçe) ingilizcesi

1. [Bebek] adj. baby
2. infant
3. infantile
4. n. baby
5. infant
6. babe
7. doll
8. cookie
9. cooky

BEBEK (türkçe) fransızcası

1. bébé [le]
2. poupon [le]
3. (oyuncak) poupée [la]

BEBEK (türkçe) almancası

1. n. Hampelmann
2. Kleine
Bebek, İstanbul Beşiktaş'ta bir semt. Osmanlı döneminde Bebek'e ve Bebek adının kökenine ait ilk bilgiler İstanbul'un fethinin hemen öncesine gider. II. Mehmed'in (Fatih) Rumeli Hisarı'nın yapımı ve kuşatma sırasında asayişi sağlamak üzere buraya Bebek Çelebi adlı veya lakaplı bir bölükbaşı tayin ettiğini; Bebek Çelebi'nin semtte bir köşk ve bir bahçe kurduğunu, ölümünden sonra semtin onun adıyla anıldığını yazmaktadır. 18. yüzyıl sonundan 19. yüzyıl ortalarına kadar olan dönemi kapsayan Bostancıbaşı Defterleri'nden, Arnavutköy iskelesinden Rumelihisarı'na uzanan bu sahilde, şeyhülislam, Rumeli kazaskeri, reisülküttab, hekimbaşı gibi devlet ricalinin, birkaç nesil aynı ailenin elinde kalmış ya da kalacak olan 40 kadar sahilsaray ile bahçelerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.
Önceki Paylaşımlar