Bedeviler

Göçebe hayatı yaşayan ve çoklukla hayvan yetiştirmekle geçinen Araplar. Bedeviler çöllerde yaşadıkları gibi çöl yakınlarındaki bozkırlarda da yaşarlar. Deve, koyun ve keçi, yetiştirdikleri başlıca...

Göçebe hayatı yaşayan ve çoklukla hayvan yetiştirmekle geçinen Araplar. Bedeviler çöllerde yaşadıkları gibi çöl yakınlarındaki bozkırlarda da yaşarlar. Deve, koyun ve keçi, yetiştirdikleri başlıca hayvanlardır. Çoklukla sütten yapılmış yiyeceklerle geçinirler. Et ve benzeri yiyecekleri ancak bayramlarda ve şenlik günlerinde yerler.

Aşiret ve kabileler halinde yaşayan bedeviler, gelenek ve göreneklerine fazlaca bağlıdırlar. Bu sebeple aralarında sık sık kan gütme dâvaları olur. Fakat, zamanla yeni icatlardan faydalanmayı ihmal etmezler. Bu arada yay ve okun yerine tüfek kullanmayı tercih ederler.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Bedeviler

  Göçebe hayatı yaşayan ve çoklukla hayvan yetiştirmekle geçinen Araplar. Bedeviler çöllerde yaşadıkları gibi çöl yakınlarındaki bozkırlarda da yaşarlar. Deve, koyun ve keçi, yetiştirdikleri başlıca...

  Bedevi

  Bedeviler (Arapça: bedevi بدوي) çölde yaşayan, geçmişte göçebe olan ve Sahra Çölü'nün Atlantik kıyısından Batı Çölü, Sina Yarımadası ve Necef Çölü üzerinden Arap Çölü'ne uzanan bölgede bulunan Arap kabileleridir. Arap olmayan bazı kabilelerin, örneğin Kızıl ...

  Mısır

  Mısır (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer ...

  Tel Aviv

  Tel Aviv, (תֵּל אָבִיב ) Akdeniz'e kıyısı olan, aynı zamanda 376.700 kişilik nüfusuyla İsrail'in en kalabalık şehridir. İsim İbranice baharın tepesi anlamına gelir.

  Eski Mısır

  Mısırın ilk devirleri(4 binyıl-M.Ö.16. yy)Mısır, eski dünyanın ilk siyasi birliğidir. Bu erken doğuşta raslantı dan çok olağanüstü şartların oluşturduğu bir yazgı vardır. Bu ülkenin siyasi, etnik manevi dayanıklılığı, sürekliliği bu oluşumu belgeler. Mısır ...

  Sasani İmparatorluğu

  Sasani Devleti, Sasani İmparatorluğu veya Sasaniler (ساسانیان) dördüncü İran Hanedanlığı ve ikinci Fars İmparatorluğunun adıdır (226 - 651). Sasani hanedanlığı son Arşaklı kralı Artabanus IV'ü yenmesinin ardından Ardashir I ...

  Arap Edebiyatı

  İslâmlığın doğmasından ve yayılmağa başlamasından sonra çeşitli ülkelere yayılan ve bu ülkelerdeki ...

  Arabistan Yarımadası

  Arabistan Asya kıtasının güney batısında bir yarımada. Batısında Kızıldeniz ve Akabe Körfezi, güneyinde Hint Okyanusu, doğusunda Umman Denizi ve Basra Körfezi, kuzeyinde Irak ve Ürdün yer alır. Kızıldeniz’i Hint Okyanusuna bağlayan Bab’ül-Mendeb Boğazı ile Afrika’ya ...

  Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

  Elmalılı Hafız Muhammed Hamdi Yazır en başarılı Türkçe Kuran tefsirlerinden birini telif etmiş din adamıdır.

  Hrant Sarıyan

  Hrant Sarıyan 1901'de Adapazarı'nda doğmuş bir Osmanlı Ermenisidir. Temmuz 1915'ten, bir başka deyişle 14 yaşından itibaren, Ermenice bir günlük tutmaya başlamıştır.

  Orta Çağ'da Savaş

  Ortaçağda savaş genellikle Ortaçağ Avrupası`nda kullanılan savaş tarzını anlatmak için kullanılır.

  Ortaçağ'da Savaş

  Ortaçağ`da savaş genellikle Ortaçağ Avrupası`nda kullanılan savaş tarzını anlatmak için kullanılır.

  Araplar (halk)

  Araplar (Arapça: عرب‎, ʿarab), 260 milyonluk tahmini nüfusu ile Orta Doğu'nun en kalabalık halkıdır. Akdeniz'in güneyinde Afrika'da Büyük Sahra ve Sudan'a, doğusunda Irak'a ve Arap Yarımadası'na kadar uzanan bir coğrafyada yaşarlar.