BEDII (türkçe) anlamı
1. Bedi' ve güzel olan. Ebedî ve güzel olan. İlahî ve güzel eserlere müteallik bulunan.
BEDII (türkçe) anlamı
2. güzellik ölçülerine uyan
3. gözü gönlü okşayan
4. beğenilen
5. estetik
BEDII (türkçe) ingilizcesi
1. esthetic

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Bedii Yazıcı

  Bedii Yazıcı, (d. 1914) eski futbolcu ve yönetici.

  Bedii Faik Akın

  BEDİİ FAİK AKIN Gazeteci, yazar. 1921’de Bandırma’da doğdu. İlk ve orta tahsilini İzmir’de, lise tahsilini İstanbul’da yaptı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesindeki yüksek tahsilini yarıda bırakarak bir ara ticaretle meşgul oldu. Daha sonra gazeteciliğe geçerek ...

  Akın

  Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul vb. amaçlarla toplu olarak yapılan baskın.

  Alem

  Alem Türk-İslam sanatında cami, medrese, türbe gibi kubbeli yapıların, minare külahlarının, sancakların üzerine yerleştirilen tepelikler. Ayrıca bayrak, sancak, alamet ve bir kavim veya topluluğun tanınmış ve şöhretli kişileri için kullanılan bir tabirdir.Araplarda sancak ...

  Edebiyat-ı Cedide

  Türk edebiyatında batı medeniyetinin etkisiyle meydana gelen yenilik akımı (1896-1901). Temsilcileri haftalık Servetifünun dergisinin çevresinde toplandığı için «Servetifünun edebiyatı» da denir. Edebiyatı Cedide hareketi, Tevfik Fikret'in (1867-1915) Servetifünun dergisinde yazı ...

  Keman

  Keman'ın ilk kez nerede yapıldığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, ortaçağda İngiltere'de Fiddle, Almanya'da Fiedel İtalya'da Lira da Braci, Fransa'da Viel adlarıyla kullanılan yaylı çalgılar Keman'ın atası sayılır. Lavignac, Keman'ın Türklerin Kemençe'i guz (Oğuz ...

  Estetik

  Sanat ya da güzellik alanında söz konusu olan değerleri konu alan felsefi di­siplin; felsefenin güzeli ya da güzelliği konu alan, iyi, çirkin, hoş, yüce, trajik gibi güzel­likle yakından ilişkili olan kavramları araştı­ran, doğal nesne ya da insan yaratısı olan ürünlerde ...

  Bala

  Balâ, Ankara'nın bir ilçesi.Keskin,Kaman ve Kulu ilçelerine sınırı bulunan ilçe, Ankara'ya 76 km'lik asfalt yol ile bağlıdır.

  Peyami Safa

  Peyami Safa (d. 1899, İstanbul - ö. 15 Haziran 1961), Türk hikâye ve romancısı.

  Niğde Müzesi

  Müzeler; kültür varlıklarını tespit eden, ilmi metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya görüşünü geliştirmede ...

  İstiklal Marşının Ilk Defa Okunuşu Ve Kabulü

  Saruhan Mebusu Reşat Bey'in, Celse Sonunda Karesi Mebusu Abdülgafur Efendi Tarafından Bir Dua İrat Edilmesine Dair Takriri:REİS - Yeni bir takrir var, Saruhan Mebusu Reşat Bey'indir. (Bu mübarek meclisimizin içtimai nihayetinde Abdülgafur Efendi tarafindan bir dua irat buyurulmasını arz ...

  Milliyet Gazetesi

  Milliyet, ilk sayısı 3 Mayıs 1950 tarihinde yayımlanmış olan, internet üzerinde de yayın yapan, Doğan grubuna bağlı günlük Türkçe gazetedir.