Belki

BELKI (türkçe) anlamı

1. Umulur
2. ihtimal
3. olabilir
4. Hattâ
5. Kat'iyyetle. Dahi. Şüphesiz.

BELKI (türkçe) anlamı

6. bakarsın
7. olasılıkla
8. olabilir ki.olsa olsa
9. ihtimal

BELKI (türkçe) ingilizcesi

1. adv. maybe
2. perhaps
3. possibly
4. contingently
5. mayhap
6. peradventure
7. perchance

BELKI (türkçe) fransızcası

1. peut-être
2. il se peut que
3. possible
4. probablement

BELKI (türkçe) almancası

1. adv. eventuell
2. gar
3. möglicherweise
4. vielleicht
5. wahrscheinlich
6. womöglich
Önceki Paylaşımlar