Bermekiler

BERMEKİLER Abbasi Devletinin meşhur vezirlerinin mensub olduğu bir aile. Belh’teki Nevbahar budist tapınağı rahiplerinden olan Bermek, astronomi ve tıp ilimlerinde yetişmiş bir kimseydi. Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim’in bölgeye gelmesinden sonra Bermek’in hekimliğinden istifade yoluna gidildi. Bermek Şam’a götürülüp sarayda hekimlik yaptı. Bermek’in Müslüman olan oğlu Halid, Ebu Müslim Horasani'nin maiyetinde bulunup, Abbasi Devletinin kurulmasında büyü

Abbasi Devletinin meşhur vezirlerinin mensub olduğu bir aile. Belh’teki Nevbahar budist tapınağı rahiplerinden olan Bermek, astronomi ve tıp ilimlerinde yetişmiş bir kimseydi. Horasan Valisi Kuteybe bin Müslim’in bölgeye gelmesinden sonra Bermek’in hekimliğinden istifade yoluna gidildi. Bermek Şam’a götürülüp sarayda hekimlik yaptı. Bermek’in Müslüman olan oğlu Halid, Ebu Müslim Horasani'nin maiyetinde bulunup, Abbasi Devletinin kurulmasında büyük gayret gösterdi. Bu sebeple, ilk Abbasi halifesi Ebü’l-Abbas-es-Seffah onu önce baş katipliğe, sonra Beytülmalin idaresine ve daha sonra da vezirlik makamına tayin etti. Halid bin Bermek; isabetli görüşleri, başarılı idaresi ve askeri işlerdeki muvaffakiyetiyle meşhur oldu. Ebu Müslim’in komutasında savaşlara katıldı. 765 senesinde Taberistan valiliğine tayin edildi. Burada 4 sene valilik yaptı. Bizans üzerine yapılan seferlere de katılıp, bazı kalelerin alınmasında çok başarıları görüldü. Bağdat şehrinin kuruluşunda önemli vazifeler aldı. Bağdat’ta pekçok bina yaptırdı. Mansur’un halifeliğinin son yıllarında, Musul valiliğine tayin edildi. Musul valisiyken halk tarafından çok sevildi. Meziyetleri ve faziletleriyle herkesin takdirini kazandı. 781 senesinde vefat etti.

Halid’in oğlu Yahya, Halife Mansur zamanında Azerbaycan ve Ermeniye valiliklerinde bulunmuştu. Halife Mehdi Yahya’yı vezirliğin yanında oğlu Hurun Reşid’i yetiştirmekle de vazifelendirdi.

Harun Reşid halife olunca, Yahya bin Halid’i vezirlikte bıraktı ve Beytülmalin idaresini de verdi. Yahya bin Halid, on yedi sene vezirlik makamında kaldıktan sonra oğlu Fazıl vezir oldu. Fazıl, 793 senesinden 797 senesine kadar Taberistan, Ermeniye, Azerbaycan ve Horasan eyaletlerini idare etti. Horasan’da valiyken kurduğu kalabalık ordu ile zaferler kazandı. Bu ordudan 20.000 kişilik bir grubu Bağdat’a, halifenin emrine gönderdi. İdare ettiği yerlerde camiler, büyük binalar yaptırdı. Kanallar açtırdı. Büyük başarılar gösterip itibar kazandı.

Bermeki ailesinden dördüncü ve son vezir olan Cafer bin Yahya’nın Harun Reşid ile çok yakın bir dostluğu vardı ve gece-gündüz beraberdiler. Bu sebeple uzun müddet vezirlik yaptı. Pekçok servete ve imtiyaza sahib olan Cafer, babası ve kardeşinden daha çok meşhur oldu. Vezarati zamanında kendisi, babası ve kardeşleri son derece müreffeh bir hayat yaşadılar. Pekçok servete sahib oldular. Muhtaçları, alimleri, sanatkarları görüp gözettiler ve sayılamayacak derecede hayır kurumları yaptılar. Böylece Bermeki ailesi, Abbasi Devletinin hem idaresinde ve hem de memleketin imarında, ilmin yayılmasında, ziraat, sanat, ticaret ve diğer alanların gelişmesinde çok hizmet ettiler.

Bermeki ailesinin Abbasi Devleti içinde önemli bir nüfuza ve itibara ve bunun yanında fevkalade bir servete sahib olması dikkati çekiyordu. Hatta, devlete tamamen hakim olacakları düşüncesi yaygın bir hale gelmişti. Bütün bunlar, birtakım fitnelerin çıkmasına sebeb oldu ve Cafer bin Yahya 803 (H.187) senesinde öldürüldü. Cafer’in babası Yahya bin Halid ve kardeşleri Fazıl, Muhammed ve Musa hapsedildiler. Yahya 804, Fazıl 805 senesinde hapisteyken vefat ettiler. Bermeki ailesi, bu hadiselerden sonra bir daha devlet işlerine karışmayarak tarih sahnesinden çekildi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Bermekiler Bermekiler
2011-05-12T13:38:16+03:00
BEN ELAZIĞIN MADEN İLÇESİ GOROZ KÖYÜNDENİM AĞANLAR SÜLALESİNDENİM BİZMİDE DEDEMLERİN ANLATIĞINA GÖRE KARACA DAĞ TARAFINDAN GELDİĞİMİZİ SÖYLERLER BİZLERİNDE BERMEKİLERDEN OLDUĞUMUZ SÖYLENİR
0 Yorum Yap
Bermekiler Bermekiler
2011-03-25T22:40:42+02:00
benim soyumda bermekilerden geliyor hepimiz uzaktan akrabayız bingol solhanlyım biz bektasi inancında deglz
0 Yorum Yap
Bermekiler Bermekiler
2011-03-14T15:35:29+02:00
ben de bermeki aşiretindenim adana da oturuyorum aslen bigöllüyüm bingölün sançak beldesi şoğ arıcılar köyündeniz lek ağalarındanız bermekiler her tarafa ayrılmışlar ve her birinin bir aile köken hatırası var bizimkide mesh dir..
0 Yorum Yap
Bermekiler Bermekiler
2011-01-02T17:31:31+02:00
Bermeki ailesi çok geniş ve secereli bir aile olup bir kolu İran Şahı Rıza Şah Pehlevi ailesine dayanıyor...Yahya Bermeki'nin torunu Yahşi Bermeki ailesindeniz...İran'da rejim değişikliği olmadan önce İran Devletinin kuruluş yıldönümü törenlerinde büyükbabam Murat Bermeki Şah Rıza Pehlevi tarafından hep İran'a davet almıştır törenler için ve dedeme İran halısı göndermiştir...Bizlerde ailemizin kökenlerini bulma çabası içerisindeyiz...ailenin kökeninin Afganistan olabileceğini düşünüyorum ve İran Horasan 'a geçtiklerini ve oradan da bir çok kolunun Anadolu'ya dağıldığını...Lütfen bağlantılar var ise bilgilerimizi bu platformda paylaşalım...İlgili ailelerden Bermekiler ile ilgili herhangi bir zaman ve her hangi bir ilde belirli dönemlerde toplantılar yapılıyor mu haberleşelim...
Bermeki ailesi bilgisi ile,kültürü ile ve öncülüğü ile ayrıcalıklı bir aile...Budist tapınağının ilk kurucuları ve kanun enstrümanını ilk icad eden aile...çocuklarımıza ve torunlarımıza topladığımız bilgileri paylaştıralım...onların da birer bermeki torunu olduklarını unutturmayalım...
0 Yorum Yap
Bermekiler Bermekiler
2010-12-28T00:51:27+02:00
benim öğrendiğim ve duyduğum kadarıyla sıwediler bingöl'ün GİNC (eski kale köyü)solhan ilçesine bağlı bir köydür burası,burada bir beylik kurmuşlardır. burada halen tarihi kalıntıları ve kalesi mevcuttur. ve bakımsızlıktan tahrip olmuştur. tarihi araştırma yapan arkadaşlar araştırmalarını yaparken orada yaşayan insanlardan çok detaylı bilgiye sahip olabilirler. ardüşen(yenibaşak),arzink(oymapınar),perxo(asmakaya),poği(elmasırtı),kırık,gizu(yamanlar) köyü ve daha birçok yerde torunları yaşamktalar. eğer biz gerçek tarihi araştırıyoruz diyorsanız buyrun....... size kaynak yerleri veriyorum. buna gerek yok diyorsanız,o zaman dedikodu tarihçiliğinden öteye gidememiş olursunuz.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar