BEYLİK (türkçe) anlamı
1. 1 . Bey olma durumu.
2. 2 . Bir çeşit küçük ve ince asker battaniyesi.
3. 3 . sıfatDevletle ilgili
4. devlete özgü olan
5. devlet malı olan
6. mirî
7. Beylik çeşmeden su içme.- Atasözü.
8. 4 . sıfatHerkesin kullandığı
9. çok bilinen
10. herkesin bildiği:
11. Çaresiz yine güneyde beylik bir tatil köyüne gideceğiz.- H. Taner.
12. 5 . sıfatBasmakalıp:
13. Aramızdaki konuşmalar
14. beylik konuşmalar sınırını aşmamıştı.- Y. K. Karaosmanoğlu.
15. 6 . mecaziRahat yaşama.
16. 7 . tarihMerkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke
17. emirlik
18. emaret
19. mirlik
20. Sonunda bütün bu beylikler Osmanlı İmparatorluğu'nun bayrağı altında toplandı.- C. Uçuk.
21. 8 . eski dilHükûmet:
22. Beylikten alacaklı olmak.-
23. Atasözü
24. deyim ve birleşik fiiller
beylik fırın has çıkarır
BEYLİK (türkçe) anlamı
25. bey olma durumu
26. rahat yaşama.devletle ilgili
27. devlete özgü olan
28. devlet malı olan
29. miri
30. merkeze tam bağlı olmayarak bir beyin yönetimi altındaki ülke
31. emirlik
32. emaret.herkesin kullandığı
33. çok bilinen
34. herkesin bildiği
35. basmakalıp
36. hükümet
BEYLİK (türkçe) ingilizcesi
1. [Beylik] adj. stereotyped
2. stereotypical
3. hackneyed
4. conventionaln. seigniory,
BEYLİK (türkçe) fransızcası
1. banal/e
2. d'occasion
BEYLİK (türkçe) almancası
1. abgedroschen
2. alltäglich
3. stereotyp
4. Fürstentum

Beylik hakkında bilgiler

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki BEYLİK maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
İlgili Konu Başlıkları Tümü

Osmanlı Devleti Beylik Dönemi

Kösedağ Savaşı'ndan sonra (1243) Anadolu, giderek artan ölçülerle Moğol egemenliğine girmeye başladı. 13.yy. sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti tümüyle tarih sahnesinden silindi; Anadolu'nun doğu ve orta kesimleri doğrudan İlhanlı İmparatorluğu'na bağlanırken, Anadolu ...

Beylik-Devlet Döneminde Osmanlı Ordusu

Beylik-Devlet Döneminde Osmanlı Ordusu, Osman Gâzi (1281-1326) devrinde Türk atlı aşîret kuvvetlerinden oluşmaktaydı.

Beylik Su Yolu

Beylik Su Yolu, Mahmutbey`in (Eski Kalfaköy) güneyindeki kaynaklardan alınan suyu Topkapı Sarayı ve Ayasofya`daki Sultan Mahmut imaretine ileten ve şehre Edirnekapı`dan giren 14.100 metrelik su yoludur. Bu yolun 4.

Beylik, Karacabey

Beylik, Bursa ilinin Karacabey ilçesine bağlı bir köydür.

Beylik, Nusaybin

Beylik, Mardin ilinin Nusaybin ilçesine bağlı bir köydür.

Beylik, Ondokuzmayıs

Beylik, Samsun ilinin Ondokuzmayıs ilçesine bağlı bir köydür.

Beylik Köyü

Beylik, Samsun ilinin Ondokuzmayıs ilçesine bağlı bir köydür.

Beylik öncesi Osmanlı Tarihi

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 (?) - 1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Konstanniyye'nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönem.

Beylik öncesinde Osmanlılar

Osmanlı İmparatorluğu Kuruluş Dönemi (1299 (?) - 1453), Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Konstanniyye'nin fethine (29 Mayıs 1453) kadar devam ettiği kabul edilen dönem.

Senyoraj (Beylik Hakkı)

(Seniorage): Para basma yetkisini elinde tutan kurumun, bu yetkisi dolayısıyla para basarak elde ettiği reel gelirdir. Para stoğundaki değişimin fiyatlar genel seviyesine oranı ile ifade edilir. Enflasyonun sadece para miktarındaki artışından kaynaklanması durumunda, senyoraj ve ...