Bilfiil

BILFIIL (türkçe) anlamı

1. İş olarak
2. iş edinerek
3. gerçekten
4. eylemli olarak:
5. Türk milleti bu mütecavizlerin hadlerini ihtar ederek hâkimiyet ve saltanatını
6. isyan ederek kendi eline
7. bilfiil almış bulunuyor.- Atatürk.
8.
Önceki Paylaşımlar