BILIMSELLIK (türkçe) anlamı
1. Bilimsel olma durumu.
BILIMSELLIK (türkçe) ingilizcesi
1. being scientific.,
BILIMSELLIK (türkçe) almancası
1. n. Wissenschaftlichkeit

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Postmodernizm

  Postmodernizm, kavramı ve bu eksende yürütülen tartışmalar, genel olarak, teori alanında modernist sanat biçimleri ve uygulamalarından koptuğu iddia edilen bir dizi kültürel yapıntıyı tanımlayan mimarlık, felsefe, edebiyat, güzel sanatlar vb. alanlarda yeni kültür biçimlerin ...

  Görüşme

  Görüşme yahut mülakat, gazetecilikte demeç almak üzere birisiyle yapılan konuşma veya bilimsel araştırmalarda ve anket araştırmalarında kullanılan çoğunlukla yüz yüze yapılan haber ve bilgi toplama işidir.

  Ideoloji

  Genel olarak siyasi ya da toplumsal bir öğreti meydana getiren ve siyasi ve toplumsal eylemi yönlendiren düşünce, inanç ve görüşler sistemi; bir topluma, bir döneme ya da toplumsal bir sınıfa özgü inançlar bütünü; bir toplumsal durumu yan­sıtan düşünceler dizgesi;

  El Falı

  El falı, eldeki çizgilere ve yükseltilere bakarak bir kimsenin karakterini ve geleceğini okuma.

  Edmund Husserl

  Çağımızda fenomonoloji olarak bilinen çağdaş felsefe okulunun kurucusu olan ünlü Alman filozof. 1859 yılında, Moravya’da dünyaya gelmiş olan Husserl, önce matematik tahsil etmiş ve daha yirmi üç yaşındayken, ünlü bir matematikçinin asistanı olmuştur. O, daha sonra ...

  Eleştirel Teori

  Yirminci yüzyıl düşüncesinde, Frankfurt Okuluyla birleştirilen toplumsal analiz tarzı.

  Türkiye'de Edebiyat Eleştirisi

  Türkiye'de çağdaş anlamda edebiyat eleştirisi Tanzimat'tan sonra başladı. Batılılaşmanın ilkin daha çok edebiyat alanında ortaya çıkması ve Batılı türlerin Türkiye'de üretilmesinin temelde siyasal bir tavır alışı belirtmesi, edebiyat eleştirisinin de genel bir dünya ...

  Atatürk İlkeleri

  Atatürk İlkeleri, Atatürk Devrimlerinin temelini oluşturan ilkelere verilen isimdir. Temel ve bütünleyici ilkeler olarak iki bölüme ayrılır.

  Mantıksal Pozitivizm

  Mantıksal pozitivizm, Viyana Çevresi olarak adlandılan filozofların felsefi düşünüş sistemlerini adlandırır.Başlıca temsilcileri Moritz Schlick, Rudolf Carnap ve Otto Neurath olan bu çevre, yeni pozitivistler ya da mantıkçı empiristler olarak da adlandırılır.

  19. Yüzyıl Felsefesi

  19. yüzyıl felsefesi öncelikli olarak Alman felsefesinde romantizmin ve idealizmin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Aynı şekilde materyalizmin de yeni bir derinlik kazandığı ve öne çıktığı görülür. Fransız felsefesinde bir yanda Charles Fourrier, Pierre-Joseph Proudhon, Claude ...

  Türk Müziği Tarihi

  Türk Müziği Tarihi denilince, yukarıda adlarını andığımız tüm türlerin ve bu türlerle ilgili besteciden kurumlara kadar tüm olguların ele alındığı bir tarih anlaşılmalıdır.

  Türk Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Derneği

  Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR), merkezi Ankara`da olan bir Sivil Toplum Kuruluşu`dur.

  Kiropraktik

  Kiropraktik (Yunanca: chiro- χειρο- "el-" + praktikós πρακτικός "ile yapılan") Sinir sistemini düzenlemek amacıyla omurga, kemik ve kaslara müdahele etme yöntemidir. Genel hedef omurgada var olduğu düşünülen oynamaları ortadan kaldırmaktır.