Billur

Billur

BİLLUR Alm. Kristall, Fr. Cristal, İng. Crystal. Kimyadaki katı haldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyon yığınlarının (paketinin) kesin geometrik bir yapı göstermesi. Araştırmalar göstermiştir ki, hemen hemen bütün katı maddelerde atomlar tekrarlı bir sıra halinde dizilmiştir ve bundan dolayı billurlar teşkil ederler. Cam ve plastik başlıca istisnalardır. Bu maddelerde billurlaşma görülmez. Fakat bu maddelerde bile küçük bölgelerde

BILLUR (türkçe) anlamı

1. kimi cisimlerin aldıkları geometrik biçim.
2. duru ve temiz kesme cam
3. kristal
4. billurdan yapılmış
billur gibi.

BILLUR (türkçe) anlamı

5. (Arapça) Kadın ismi 1. Bazı cisimlerin tabi olarak aldıkları geometrik şekil. 2. Duru
6. berrak
7. kesme cam
8. kristal. 3. Necef taşı. (Mec.) Temiz
pırıl pırıl insan.

BILLUR (türkçe) anlamı

9. 1 . Bazı cisimlerin aldıkları geometrik biçim:
10. Su buharı billur durumunda donunca kar olur.-
11. 2 . Kesme cam
12. kristal
13. Dört tarafı kesme billur kapaklı bir eski saat.- R. H. Karay.
14. 3 . halk ağzındaKoç yumurtası.
15. 4 . sıfatBu maddeden yapılmış:
16. Su sesi ve kanat şakırtısından / Billur bir avize Bursa'da zaman.- A. H. Tanpınar.
17. 5 . sıfatDuru
18. temiz ve akıcı:
19. Onu görmek
20. billur sesini dinlemek
21. elinden bir şey içmek.- A. İlhan.
22. Atasözü
23. deyim ve birleşik fiiller
24. billur gibi

BILLUR (türkçe) ingilizcesi

1. n. crystal
2. flint glass
3. cut glass
4. spar

BILLUR (türkçe) fransızcası

1. cristallin/e

BILLUR (türkçe) almancası

1. n. Kristall
Alm. Kristall, Fr. Cristal, İng. Crystal. Kimyadaki katı haldeki bir elementin veya bileşiğin, molekül, atom veya iyon yığınlarının (paketinin) kesin geometrik bir yapı göstermesi. Araştırmalar göstermiştir ki, hemen hemen bütün katı maddelerde atomlar tekrarlı bir sıra halinde dizilmiştir ve bundan dolayı billurlar teşkil ederler. Cam ve plastik başlıca istisnalardır. Bu maddelerde billurlaşma görülmez. Fakat bu maddelerde bile küçük bölgelerde parça parça bir tekrarlı sıra bulunur.

Billur maddeler; metaller, mücevherler taşları ve tuzlardan toz taneciklerine kadar geniş bir dağılım gösterirler. Bununla beraber her birinin atomları sıralı bir tarzda dizilmiştir. Billur sıranın detaylı tabiatı yani billur yapısı, billuru teşkil eden maddenin özelliği olarak herbirinde farklıdır. Bir billur, yüzeyleri arasındaki açının gösterdiği temel yapıları ile tanınır ve başlıca yedi yapıya ayrılır: 1) Triklinik, 2) Monoklinik, 3) Ortorombik, 4) Trigonal (comboedral), 5) Hekzagonal, 6) Tetragonal, 7) Kubik. Bu yedi billur yapısı da kendi içinde 32 billur sınıfına; bu da yine kendi içinde 230 gruba ayrılmıştır.

Bazı maddeler birden fazla billur çeşidi meydana getirir ki, buna o maddenin allotropları denir.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar