Bir Topluluğu Millet Haline Getiren Ortak Değerler Nelerdir Ve En Önemlisi Hangisidir

İnsanları bir araya getiren ortak değerler vardır. Bu değerler millet olmanın da aracıdır. Ülkenin hangi bölgesinde olursa olsun insanların üzerinde ittifak edebilecekleri noktalar mutlaka vardır. Bunlar gizli sözleşmeler mahiyetinde soyut ama yaşayan değerler olduğu gibi; somut, ortak belge niteliğinde olma özelliği ile de herkese açıktır. Her fert bu tür vasıtaları kendinden bir parça sayar. Bu vasıta ile diğer insanlara ulaşır, sıkı bir dayanışma içine girer. Birlikte yaşamanın esrarlı bir terkibi gizli ya da aşikâr bu tür ittifaklarda yer alır.

Değişik karakterlerde ve farklı kültürel birikimlerdeki kişilerin bir arada olmasını sağlayacak bağlar toplumsal bütünlük için gereklidir. Bu tür bağların çokluğu, yüreklerin aynı heyecanla atmasını sağlar. Ortak heyecanlar büyük başarıların yolunu açar. Bu nedenle üzerinde ittifak edebileceğimiz değerlerin çokluğu büyük olmanın göstergesidir. Ortak değerlerin çokluğu millet bütünlüğünün teminatıdır. Bunları yok saymak, zedelemek, unutturmaya gayret etmek, karşı değerler katarak bulandırmak, işin farkına varamayanların gafleti olarak görülmelidir.

Kısaca ortak değerler şunlardır:
Ortak dil (Türkçe vb.)
Ortak kültür yada Milli kültür (Sanat; Resim, Müzik vb.)
Ortak tarih (Çeşitli ırkların bir arada yaşadığı tarihler.)
Ortak inanç yada Ortak hedefler (İslamiyet gibi...)

Ortak bir toprak parçası, bayrak, milli marş ve aklıma gelmeyen pek çok unsur ortak değerlerin ve oluşturduğu milletin en büyük temsilcileridir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar