Birey

Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür. Farklı alanlarda ''birey'' sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi ''bir tek'' değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.TDK tanımına göre ise ''birey'': #Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;#Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;#''Mantık'' - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;#''Psikoloji'' - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların b

BIREY (türkçe) anlamı

1. kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
2. fert
3. toplumları oluşturan ve düşünsel
4. duygusal
5. istençsel nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri
6. fert
7. bir türün kapsamı içine giren somut varlık
8. kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
9. fert
10. doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri
bir türün kapsamı içine giren somut varlık.

BIREY (türkçe) anlamı

11. 1 . Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık
12. fert
13. 2 . Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri.
14. 3 . mantıkBir türün kapsamı içine giren somut varlık.
15. 4 . ruh bilimiİnsan topluluklarını oluşturan
16. insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte
17. kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can
18. fert
19. 5 . toplum bilimiToplumları oluşturan ve düşünsel
20. duygusal
21. iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri
22. fert
23.

BIREY (türkçe) ingilizcesi

1. n. individual
2. person

BIREY (türkçe) fransızcası

1. individu [le]

BIREY (türkçe) almancası

1. n. Einzelwesen
2. Individualität
3. Individuum
Birey, günlük konuşma dilinde genellikle bir tek kişiyi tanımlamak için kullanılan sözcüktür.

Farklı alanlarda birey sözcüğü, bir kişi anlamından ziyade herhangi bir tek değer, obje veya tanım tanımlamakta kullanılır.

TDK tanımına göre ise birey:
  1. Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert;
  2. Doğa bilgisinde türü oluşturan tek varlıklardan her biri;
  3. Mantık - Bir türün kapsamı içine giren somut varlık;
  4. Psikoloji - İnsan topluluklarını oluşturan, insanların benzer yanlarını kendinde taşımakla birlikte, kendine özgü ayırıcı özellikleri de bulunan tek can, fert;
  5. Sosyoloji - Toplumları oluşturan ve düşünsel, duygusal, iradeyle ilgili nitelikleri toplum içinde belirlenen insanların her biri, fert.}


Birey terimi sadece yüklendiği birçok tanımdan değil, ideolojik planda yapılan farklı yorumlarıyla da önemli bir terim olmuştur. Özellikle 19. yüzyıldan bu yana gelişen felsefi, ekonomik ve ideolojik doktrinlerde çok önemli bir yer kaplamış, zaman zaman bazı ideolojilerin merkezi olmuştur.

Göz At

*Bireycilik
  • Atom
  • Kültürel kimlik
  • Kimlik
  • Kişi
  • Ben
Önceki Paylaşımlar