BIRIKINTI (inglizce) türkçe anlamı
1. Deposit
BIRIKINTI (türkçe) anlamı
2. bir yerde kendi kendine birikmiş olan şey.
BIRIKINTI (türkçe) ingilizcesi
1. accumulation
2. heap
3. conglomeration
4. talus
BIRIKINTI (türkçe) fransızcası
1. amas [le]
BIRIKINTI (türkçe) almancası
1. Anhäufung
2. Ansammlung

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Birikinti Konisi

  Yamaçlardan inen akarsular, düz alanlara ulaşınca hızları dolayısı ile de taşıma güçleri azalır. Böylece taşıdıkları maddeleri eğimin azaldığı eteklerde biriktirirler. Koni şeklindeki bu birikimlere birikinti konisi adı verilir.

  Birikinti Ovaları

  Birikinti ovası Birikinti ovaları genel olarak alüvyon materyalin birikmesiyle oluşmuşlardır. Temel oluşturucu süreç akarsu aşındırması erozyon ve akarsu biriktirme süreçleridir.Ancak dalgalar ve buzulların aşındırma, biriktirme süreçleriylede oluşabilir.

  Birikinti Ovası

  Birikinti ovaları nispeten düz ve hafif eğimli tepelerin altlarında bulunan yeryüzü şekilleridir. Tepeler hava ve su etkisiyle aşınmaya uğradıkça, tepeden akan çökeltiler altlarda bulunan düzlüklere taşınır. Çeşitli çaylar suyu daha uzaklara bir nehre, göle, koya veya ...

  Drift

  Drift; "bir yöne doğru kayma, sapma" gibi anlamlara gelen İngilizce kökenli bir sözcüktür.

  Ova

  Ova ve Türkiye’de Ovalar : Ova akarsuların derince yer etmediği eğik olmaya, varsa da az olan çevresine göre alçakta olan düz yerlere ova denir.1) Oluşumlarına Göre Ovalar: a) Aşıntı Ovalar : Dış güçler tarafından aşırı dereceden aşındırıp, düzleştirilmesi sonucu ...

  Su

  Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam ...

  Abdest

  Abdest, Müslümanların, namaz gibi belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma ve temizliktir. Kur'ana göre her namazın yanında bedensel temizlenme amacıyla belli organları yıkamak (gasil) ve ...

  Bafra

  Tarihi: Bafra'nın tarihi M.Ö. 5000 yıllarına kadar uzanmaktadır. İkiztepe ören yerinde yapılan araştırmalarda Kalkolitik Döneme (M.Ö. 5000-4000) ait yerleşmelerin izine rastlanmıştır. İkiztepe ören yerinde İ.Ö. 4000 yıllarından İ.Ö. 1700 yıllarına kadar 2300 yıl ...