Burun

Burun

BURUN Alm. Nase (f), Fr. Nez (m), İng. Nose. Kıkırdak, yumuşak doku ve kemiklerden meydana gelmiş koklama ve nefes alma organı. Yüzün ön kısmında iki gözün arasında başlayıp, piramit şeklinde uzanır ve ağzın üzerinde iki burun deliği ile son bulur. Burun delikleri, birbirinden sapan kemiği ile ayrılır. Burnun dış kısmı deri kasları ve deri ile örtülüdür. Burun; nefes alma ve koku alma görevinden başka, kulak zarının iç ve dış yüzeyleri arasında bası

BURUN (türkçe) anlamı

1. 1 . Alınla üst dudak arasında bulunan
2. çıkıntılı
3. iki delikli koklama ve solunum organı.
4. 2 . Bazı şeylerin ön ve sivri bölümü.
5. 3 . mecazKibir
6. büyüklenme
7. Burnundan yanına varılmıyor.-
8. 4 . coğrafyaKaranın
9. özellikle yüksek ve dağlık kıyılarda
10. türlü biçimlerde denize uzanmış bölümü:
11. Kadıköy vapurunun güvertesinde
12. paltoma bürünmüş
13. gidip ta burna oturmuştum.- H. Taner.
14. Atasözü
15. deyim ve birleşik fiiller
16. burnu (bile) kanamamak
17. burnu büyümek
18. burnu Kafdağına çıkmak (veya varmak)
19. burnu Kafdağında (olmak)
20. burnu kırılmak
21. (birinin) burnuna girmek
22. burnuna karıncalar dolmak
23. burnuna koymak
24. burnundan ayrılmamak
25. burnundan düşen bin parça olmak
26. burnundan (fitil fitil) gelmek
27. burnundan kıl aldırmamak
28. burnundan solumak
29. (birini) burnundan yakalamak
30. (biri
31. bir şey) burnunda (veya gözünde) tütmek
32. burnunu çekmek
33. burnunu kırmak
34. burnunun dikine (veya doğrusuna) gitmek
35. burnunun direği kırılmak (veya düşmek)
36. burnunun direği sızlamak
37. burnunun ucundan ötesini (veya ilerisini) görmemek
38. burnunun ucunu görmemek
39. burnunun yeli harman savurmak
40. burnunun yeli kırılmak
41. burnunu sıksan canı çıkacak
42. (bir işe) burnunu sokmak
43. burnu sürtülmek (veya burnu sürtmek)
44. burnu yere düşse almaz
45. burun bükmek
46. burun kıvırmak
47. burun şişirmek
48. burun yapmak
Alm. Nase (f), Fr. Nez (m), İng. Nose. Kıkırdak, yumuşak doku ve kemiklerden meydana gelmiş koklama ve nefes alma organı. Yüzün ön kısmında iki gözün arasında başlayıp, piramit şeklinde uzanır ve ağzın üzerinde iki burun deliği ile son bulur. Burun delikleri, birbirinden sapan kemiği ile ayrılır. Burnun dış kısmı deri kasları ve deri ile örtülüdür.

Burun; nefes alma ve koku alma görevinden başka, kulak zarının iç ve dış yüzeyleri arasında basınç dengesini, konuşulurken ses tonunu ayarlamada yardımcıdır. Burundan geçen hava, buradaki kıllar ve burun salgısı (sümük) tarafından süzülür. Yüz kemikleri ve kafa kemiklerindeki "sinüs" adı verilen kemik boşlukları da buruna açılır.

Burun içi yüzeyini döşeyen dokunun (mukozanın) allerji, tozlar, bakteri ve virüsler, tahriş edici maddeler tarafından iltihaplandırılması ile soluk almak zorlaşabilir. Burun orta bölmesinin bir tarafa çarpıklığı da nefes almada zorluk ortaya çıkarabilir. Burundaki bir iltihâbî hâdise, kızarıklık, şişlik ve ağrı ile kendini gösterir. Ayrıca iltihâbın hasar yapması veya kazâdan dolayı olan bir burun hasarı durumunda, plastik cerrâhi uzmanı tarafından tedâvi gerekir.

Burun iç yüzeyinden çıkan küçük tümör şeklindeki uzantılara "polip" adı verilmektedir. Bunlar normalde bulunmaması gereken dokular olup, bâzı hücrelerin anormal çoğalmalarından ortaya çıkarlar. Müzmin iltihaplarda ve astımda polip gelişmesi sıktır. Polipler burundan nefes almayı zorlaştırırlar. Bu durumda ufak bir müdâhale ile polip çıkarılır. Yerinden çıkarılan polip, yeniden büyüyecek olursa, yapılacak iş yeniden almaktır.

Burun iltihapları genellikle bir üst solunum yolu hastalığı ile berâber bulunur. Akıntı, şişme, ağrı ve kızarıklıkla kendini belli eder. Bu devrelerde burnu yumuşak bir mendille temizlemeli, yabancı maddelerle temasını önlemelidir. Burnu karıştırmak yeni mikropların gitmesine sebeb olacağı için tehlikelidir.

Burun kanaması: Burun, damar bakımından zengin olduğundan, kanaması sıktır. Hemofili ve diğer kan pıhtılaşma mekanizmasını bozan hastalıklar, aşırı tansiyon yüksekliği burun kanamasıyla kendini gösterebilir. Atardamarların çatlamasına sebeb olan ezilmeler ve tümörler de kanamaya yol açarlar.

Burun kanamasının tedâvisinde ilk yapılacak iş başı arkaya atıp burnun iki kanadını parmaklar arasında sıkmaktır. Burun kanaması bu yolla genellikle bir dakikada sona erer. Bu sırada ağızdan solumalı, 15 dakika kadar sonra burnu serbest bırakmalıdır. Kanama durduktan sonra uzanmalı ve bir müddet hareket etmemelidir. Buruna en az üç saat dokunmamalıdır.

Kişi yaşlıysa, kanama durmuyorsa, kanamadan dolayı kişinin yüzünde, solukluk ve halsizlik hâsıl olursa, kanama tekrarlıyorsa bir hekime mürâcaat etmelidir.

Damar sertliği olan veya diğer hipertansiyonlu kimselerde kendiliğinden veya sebeb teşkil etmeyecek kadar basit etkilerle ortaya çıkan burun kanamaları, hasta için muhtemel bir kafa içi damarı çatlaması ve kanamasına alternatif olduğu ve kan basıncının normal seviyelere düşmesine veya yaklaşmasına sebeb olduğu için sevindirici olmalı, ancak yine de aşırı olma eğiliminde ise hekime başvurmalıdır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Burun Burun
2010-10-25T18:49:08+03:00
Burun iltihapları genellikle bir üst solunum yolu hastalığı ile berâber bulunur. Akıntı, şişme, ağrı ve kızarıklıkla kendini belli eder. Bu devrelerde burnu yumuşak bir mendille temizlemeli, yabancı maddelerle temasını önlemelidir. Burnu karıştırmak yeni mikropların gitmesine sebeb olacağı için tehlikelidir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar