Buz

Buz

Buz katı haldeki su tabiatta kar, dolu ve buzul şeklinde bulunur. Renksiz ve kristal hâldedir. Altıgen şeklindeki kristalleri, kar tânelerinde ve pencere camlarında donmuş hâlde çok güzel görünür.

BUZ (türkçe) anlamı

1. suyun donarak katı duruma gelmiş hali.çok soğuk bir etki uyandıran şey ya da kimseleri anlatmak için kullanılır.

BUZ (türkçe) ingilizcesi

1. [Bus upgrade zone]n. respectful kiss
2. formal kiss
3. kiss given in respect and reverence of someoneadj. glacialn. ice,

BUZ (türkçe) fransızcası

1. glace [la]
2. (yerde) verglas [le]

BUZ (türkçe) almancası

1. n. Eis
Buz katı haldeki su doğadaki kar, dolu ve buzul şeklinde bulunur. Renksiz ve kristal haldedir. Altıgen şeklindeki kristalleri, kar tanelerinde ve pencere camlarında donmuş halde çok güzel görünür.

Su, 0°C’de donduğunda hacmi takriben % 11 genleşir ve içinde bulunduğu kabı zorlar. Donan su borularının çatlaması bundandır. Donma, suyun yoğunluğunu azaltır, bu yüzden buzdağları suda yüzerler. Bütün cisimler, ısınınca hacimce genişler, soğuyunca küçülür. Fakat su, bu kâidenin dışındadır. Su iyice soğuyup donduğu zaman hacmi genişler. Yoğunluğu azalır. Bunun için buz, su üstünde yüzer. Eğer diğer maddeler gibi, hacmi küçülseydi yoğunluğu da artacağından, donan buz denizin dibine çökecekti. Böylece deniz dipleri buz yığını hâlini alacaktı ve deniz diplerinde hiç bir canlı yaşayamayacaktı. Bu hâl, bütün âlemi yaratan Allahü teâlânın kudret ve merhametinin açık işâretlerinden bir tânesidir.

Karayollarında donmanın önüne geçilmesinde ve buzun bol miktarda ticârî maksatlarla üretilmesinde, sudaki katkıların donma noktasını düşürmesi özelliğinden faydalanılır. Saf olmayan suyun donma noktasının düşük olmasından istifâde edilir. Meselâ deniz suyu -2, -7°C’de donar. Bu sebepten donması istenmeyen yollara tuz serpilerek donma derecesi düşürülür.

Buzdağı Buzul Buzul çağı

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Buz Buz
2011-01-02T13:08:23+02:00
Karrayollarında donmanın önüne geçilmesinde ve buzun bol miktarda ticari maksalarla
üretilmeside,sudaki katkıların donma noktasını düşürmesi özelliğinden faydalanılır.
Saf olmayan suyun donma noktasının düşük olmasından istifade edilir.Deniz suyun
-2,7 derecede donar.Bu sebepten donması istenilmeyen yollaara tuz serpilir
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar