Cahil

CAHIL (türkçe) anlamı

1. Tecrübesiz. Bilgisiz. Genç. Toy.
2. Allah'ı unutmuş olan. Gafil. (Dünya ve kâinatta Allah'ın bunca eserleri sergilenip dururken bunların sanatkârını ve yaratıcısını tanımamak cahilliğin en akılsızcasıdır.)

CAHIL (türkçe) anlamı

3. eğitim görmemiş
4okumamış
5. en temel bilgilerden bile yoksun
6. bilgisiz.belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan.deneyimsiz
7genç
8. toy (delikanlı ya da kız).

CAHIL (türkçe) ingilizcesi

1. adj. uneducated
2ignorant
3illiterate
4unlettered
5unlearned
6benighted
7nescient
8rude
9unenlightened
10unilluminated
11uninformed
12unknowing
13unread
14untutored
15. Yahoon. ignoramus
16. ignorant uneducated person,

CAHIL (türkçe) fransızcası

1. ignorant/e
2. primaire
3. profane
4. illetré/e

CAHIL (türkçe) almancası

1. n. Ignorantadj. dumm
2. unwissend
Önceki Paylaşımlar