Can

Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.

CAN (inglizce) türkçe anlamı

1. f. ebilmek
2. yapabilmek
3. edebilmek
4. olabilmek
5. konservesini yapmak
6. konservelemek
7. kasede kaydetmek
8. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
9. uzaklaştırmak (okul)
10. kovmak
11. i. konserve kutusu
12. kutu
13. teneke kutu
14. teneke kutudaki içecek
15. kodes
16. hapishane
17. hela
18. popo
19. kaba et

CAN (türkçe) anlamı

20. (Farsça) Erkek ismi 1. Can
21. ruh. Hayat. 2. Güç
22. kuvvet
23. hayatiyet
24. dirilik. 3. Gönül
25. yakın dost
26. çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi
fert. 6. Sevgili.

CAN (türkçe) anlamı

27. 1 anlamı. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık:Can çıkmayınca huy çıkmaz.- Atasözü. Yaşama
28. hayat:Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner
29. canımı tehlikeye koyardım.- R. N. Güntekin. Güç
30. dirilik:Her şeyde bu mevsime mahsus bir can
31. bir dirilik kendini gösteriyordu.- M. Ş. Esendal. Kişi
32. birey:Benimle beraber dört canız .- F. R. Atay. İnsanın kendi varlığı
33. özü:Ne denir
34. canımız ne mertebe insan olsa mayamız
35. maddemiz hayvan...- R. N. Güntekin. Gönül:Çirkin bana kurban
36. ben de güzele / Can sever güzeli
37. maldan ziyade.- Karacaoğlan. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü:Canlar
38. dedi Gamsız Reis
39. açık olsun bahtınız.- E. B. Koryürek. Çok içten
40. sevimli
41. sevilen
42. şirin:Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.- T. Buğra.
43. 2 anlamı. ebil(mek). kap
44. kutu
45. teneke kutu
46. konserve kutusu
47. konserve
48. kodes
49. buat
50. kutu konserve yapmak
51. konservelemek
52. (müzik) kaydetmek. . kova. metal kap. yapabilme. konserve kutusu
53. kutu
54. teneke kutu
55. teneke kutudaki içecek
56. kodes
57. hapishane
58. hela
59. popo
60. kaba et. ebilmek
61. yapabilmek
62. edebilmek
63. olabilmek
64. konservesini yapmak
65. konservelemek
66. kasede kaydetmek
67. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
68. uzaklaştırmak (okul)
69. kovmak
70. 3 anlamı. teneke kutu
71. konserve kutusu
72. argo kaba et
73. Can it
74. argo filime veya teybe almak
75. kutulara doldurmak
76. argo yüznümara
77. konserve yapmak
78. argo kovmak
79. ABD
80. slang sepetlemek
81. işine son vermek
82. çöp tenekesi
83. argo hapishane
84. ABD
85. kaba et
86. konservesini yapmak
87. k
88. 4 anlamı. f. Yaşayış. Diride olan kudret
89. kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri
90. maddenin
91. hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde
92. hayat ve ruhun kendisi değil
93. bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller
94. ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde k.
95. 5 anlamı. konserve kutusu. kutu. teneke kutu. teneke kutudaki içecek. kodes. hapishane. hela. kıç. popo. kaba et. -ebilmek. yapabilmek. edebilmek. konservesini yapmak. olabilmek. konservelemek. kasede kaydetmek. kayıt yapmak (ses ya da görüntü). uzaklaştırmak. -abi.
96. 6 anlamı. konserve kutusu. teneke kutu. güğüm. maşrapa. çöp tenekesi. hapishane. tuvalet. kaba et. konserve yapmak. kutulara doldurmak. kovmak. işine son vermek. sepetlemek. filme ya da teybe çekmek. yapmak olanağı olmak. depo. kap.

Atasözü

97. deyim ve birleşik fiillercana gelecek mala gelsin cana kıymak can alacak nokta (veya yer) can alıp can vermek cana minnet saymak (veya bilmek) can atmak cana (veya canına) can katmak can başına sıçramak can baş üstüne can beslemek can boğazdan gelir (veya geçer) can borcunu ödemek can bostanda bitmez can bulmak
98. baş başa>can cana
99. baş başa can candan şirindir can canın yoldaşıdır can cümleden aziz can çekişmek can çekişmektense ölmek yeğdir can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz candan geçmek (bir şeye) can dayanmamak can derdinde olmak can derdine düşmek (bir şeye) can gelmek canı acımak canı ağzına (veya boğazına) gelmek canı bayılmak canı burnuna (veya burnundan) gelmek canı burnundan çıkmak canı cana ölçmek canı canına (veya içine) sığmamak canı cehenneme canı çekilmek canı çekmek canı çıkasıca! canı çıkmak canı çıksın! canı gelip gitmek canı gelmek canı gibi sevmek canı gitmek canı ile oynamak canı ile uğraşmak canı istemek canı isterse canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır canım canım ciğerim canım dese canın çıksın diyor sanmak canımın içi canımı sokakta bulmadım canına acımamak canına değmek canına ezan okumak canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek) canına kastetmek canına kıymak canına minnet (olmak) canına okumak canına rahmet (birinin) canına susamak canına susamak canına tak demek (veya etmek) canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün) canına yandığım (veya yandığımın) canına yetmek canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak) canından geçmek (birinin) canını acıtmak canını almak canını bağışlamak canını (bir yere) dar atmak canını burnundan getirmek canını cehenneme göndermek (veya yollamak) canını çıkarmak canını dişine almak (veya takmak) canının derdine düşmek canının içine sokacağı gelmek canını sıkmak canını sokakta bulmak canını vermek canını yakmak canın isterse! canı sağ olsun! canı sıkılmak canı yanan eşek attan yüğrük olur canı yanmak canı yerine gelmek (birinin) canı yok mu? can kalmamak can kaygısına düşmek can olmak can sıkmak can vermek can yakmak

Birleşik Sözler

can acısı can alıcı can arkadaşı can beraber can bunaltısı canciğer can çabası can damarı can direği can dostu can düşmanı can eriği canevi can feda canfes can gözdesi can havli can korkusu cankulağı can kurban cankurtaran can kuşu can noktası can pahasına can pazarı can sağlığı can sıkıcı can sıkıntısı can simidi cansiparane can sohbeti can suyu can tahtası can yeleği can yoldaşı cana yakın canı burnunda canı cebinde canıgönülden canı pek canı sıkkın canı tatlı canı tez canıyürekten canına düşkün canla başla babacan
1. n. tin
2. aluminum container
3. (Slang) jail
4. prison
5. (Slang used in Canada and the USA) toilet
6. bathroom
7. dismissal
8. firing from a position (or job
9. etc)
10. v. be able
11. be capable
12. be entitled
13. v. preserve in jars
14. preserve in cans (of food)
15. dismiss
16. fire from a position (or job
etc.),

CAN (türkçe) ingilizcesi

17. n. tin
18. aluminum container
19. (Slang) jail
20. prison
21. (Slang used in Canada and the USA) toilet
22. bathroom
23. dismissal
24. firing from a position (or job
25. etc)
26. v. be able
27. be capable
28. be entitled
29. v. preserve in jars
30. preserve in cans (of food)
31. dismiss
32. fire from a position (or job
33. etc)

Can (ingilizce) fransızcası

1. n. boîte (de conserve)
2. boîte métallique
3. cannette
4. cabane
5. taule
6. prison (Argot-Familier)
7. v. pouvoir
8. être capable de
9. être habilité à
10. v. mettre en conserves
11. conserver en boîte (nourriture)

Can (ingilizce) almancası

1. n. Dose
2. Schachtel
3. Gefängnis
4. v. können
5. dürfen
6. fähig sein
7. v. aufbewahren

Can (ingilizce) italyancası

1. s. scatola
2. scatoletta
3. barattolo
4. latta
5. lattina
6. (slang) carcere
7. galera
8. v. potere
9. avere la possibilità di
10. sapere
11. essere in grado di
12. essere capace di
13. può darsi che
14. è possibile che
15. v. mettere in scatola
16. inscatolare (cibo)

Can (ingilizce) ispanyolcası

1. s. lata
2. bidón
3. pote
4. v. poder
5. poderse
6. enlatar
7. conservar
8. conservar en lata
9. conservar en tarros
10. poner en conserva
11. v. conservar
12. poner en conserva
13. enlatar

Can (ingilizce) portekizcesi

1. s. caixa
2. lata
3. prisão
4. v. poder
5. saber
6. conseguir
7. v. enlatar
8. preservar

Can (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. doosje
2. blikje
3. gevangenis
4. ww. kunnen
5. ww. bewaren
Can ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Kampus ağı

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Can maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar