Üzüt – Türk ve Altay halk inanışında can.

CAN (inglizce) türkçe anlamı

1. f. ebilmek
2. yapabilmek
3. edebilmek
4. olabilmek
5. konservesini yapmak
6. konservelemek
7. kasede kaydetmek
8. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
9. uzaklaştırmak (okul)
10. kovmak
11. i. konserve kutusu
12. kutu
13. teneke kutu
14. teneke kutudaki içecek
15. kodes
16. hapishane
17. hela
18. popo
19. kaba et

CAN (türkçe) anlamı

20. 1 anlamı. İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık:Can çıkmayınca huy çıkmaz.- Atasözü. Yaşama
21. hayat:Bir kedi yavrusunu kurtarmak için ipe sarılıp kuyuya iner
22. canımı tehlikeye koyardım.- R. N. Güntekin. Güç
23. dirilik:Her şeyde bu mevsime mahsus bir can
24. bir dirilik kendini gösteriyordu.- M. Ş. Esendal. Kişi
25. birey:Benimle beraber dört canız .- F. R. Atay. İnsanın kendi varlığı
26. özü:Ne denir
27. canımız ne mertebe insan olsa mayamız
28. maddemiz hayvan...- R. N. Güntekin. Gönül:Çirkin bana kurban
29. ben de güzele / Can sever güzeli
30. maldan ziyade.- Karacaoğlan. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Yakınlık duygusu belirten bir seslenme sözü:Canlar
31. dedi Gamsız Reis
32. açık olsun bahtınız.- E. B. Koryürek. Çok içten
33. sevimli
34. sevilen
35. şirin:Alphonse Daudet ilk gençliğimin can yazarlarından biri idi.- T. Buğra.
36. 2 anlamı. ebil(mek). kap
37. kutu
38. teneke kutu
39. konserve kutusu
40. konserve
41. kodes
42. buat
43. kutu konserve yapmak
44. konservelemek
45. (müzik) kaydetmek. . kova. metal kap. yapabilme. konserve kutusu
46. kutu
47. teneke kutu
48. teneke kutudaki içecek
49. kodes
50. hapishane
51. hela
52. popo
53. kaba et. ebilmek
54. yapabilmek
55. edebilmek
56. olabilmek
57. konservesini yapmak
58. konservelemek
59. kasede kaydetmek
60. kayıt yapmak (ses ya da görüntü)
61. uzaklaştırmak (okul)
62. kovmak
63. 3 anlamı. teneke kutu
64. konserve kutusu
65. argo kaba et
66. Can it
67. argo filime veya teybe almak
68. kutulara doldurmak
69. argo yüznümara
70. konserve yapmak
71. argo kovmak
72. ABD
73. slang sepetlemek
74. işine son vermek
75. çöp tenekesi
76. argo hapishane
77. ABD
78. kaba et
79. konservesini yapmak
80. k
81. 4 anlamı. f. Yaşayış. Diride olan kudret
82. kuvvet. Hayat cevheri. Madde ilimleri
83. maddenin
84. hayat ilimleri (biyolojik ilimler) hayatın ne olduğunu açıklıyamamışlardır. Aslında bunların konusu da madde
85. hayat ve ruhun kendisi değil
86. bunların tezahürleri yani olay haline gelen tesirleridir. Deney ilimlerinin vazifesi bu olaylar arasındaki ilişkinin değişmeyen tarafını bulmaktır. Bunun ötesinde ilmin söyleyeceği bir sözü yoktur. Buna rağmen bazı kendini bilmez cahiller
87. ilim adını kötüye kullanarak ilmin sustuğu yerde k.
88. 5 anlamı. konserve kutusu. kutu. teneke kutu. teneke kutudaki içecek. kodes. hapishane. hela. kıç. popo. kaba et. -ebilmek. yapabilmek. edebilmek. konservesini yapmak. olabilmek. konservelemek. kasede kaydetmek. kayıt yapmak (ses ya da görüntü). uzaklaştırmak. -abi.
89. 6 anlamı. konserve kutusu. teneke kutu. güğüm. maşrapa. çöp tenekesi. hapishane. tuvalet. kaba et. konserve yapmak. kutulara doldurmak. kovmak. işine son vermek. sepetlemek. filme ya da teybe çekmek. yapmak olanağı olmak. depo. kap.

Atasözü

90. deyim ve birleşik fiillercana gelecek mala gelsin cana kıymak can alacak nokta (veya yer) can alıp can vermek cana minnet saymak (veya bilmek) can atmak cana (veya canına) can katmak can başına sıçramak can baş üstüne can beslemek can boğazdan gelir (veya geçer) can borcunu ödemek can bostanda bitmez can bulmak
91. baş başa>can cana
baş başa can candan şirindir can canın yoldaşıdır can cümleden aziz can çekişmek can çekişmektense ölmek yeğdir can çıkmayınca (veya çıkmadan) huy çıkmaz candan geçmek (bir şeye) can dayanmamak can derdinde olmak can derdine düşmek (bir şeye) can gelmek canı acımak canı ağzına (veya boğazına) gelmek canı bayılmak canı burnuna (veya burnundan) gelmek canı burnundan çıkmak canı cana ölçmek canı canına (veya içine) sığmamak canı cehenneme canı çekilmek canı çekmek canı çıkasıca! canı çıkmak canı çıksın! canı gelip gitmek canı gelmek canı gibi sevmek canı gitmek canı ile oynamak canı ile uğraşmak canı istemek canı isterse canı kaymak isteyen mandayı yanında taşır canım canım ciğerim canım dese canın çıksın diyor sanmak canımın içi canımı sokakta bulmadım canına acımamak canına değmek canına ezan okumak canına geçmek (veya işlemek veya kâr etmek) canına kastetmek canına kıymak canına minnet (olmak) canına okumak canına rahmet (birinin) canına susamak canına susamak canına tak demek (veya etmek) canına tükürdüğümün (veya üfürdüğümün) canına yandığım (veya yandığımın) canına yetmek canından bezmek (veya bıkmak veya usanmak) canından geçmek (birinin) canını acıtmak canını almak canını bağışlamak canını (bir yere) dar atmak canını burnundan getirmek canını cehenneme göndermek (veya yollamak) canını çıkarmak canını dişine almak (veya takmak) canının derdine düşmek canının içine sokacağı gelmek canını sıkmak canını sokakta bulmak canını vermek canını yakmak canın isterse! canı sağ olsun! canı sıkılmak canı yanan eşek attan yüğrük olur canı yanmak canı yerine gelmek (birinin) canı yok mu? can kalmamak can kaygısına düşmek can olmak can sıkmak can vermek can yakmak

Birleşik Sözler

can acısı can alıcı can arkadaşı can beraber can bunaltısı canciğer can çabası can damarı can direği can dostu can düşmanı can eriği canevi can feda canfes can gözdesi can havli can korkusu cankulağı can kurban cankurtaran can kuşu can noktası can pahasına can pazarı can sağlığı can sıkıcı can sıkıntısı can simidi cansiparane can sohbeti can suyu can tahtası can yeleği can yoldaşı cana yakın canı burnunda canı cebinde canıgönülden canı pek canı sıkkın canı tatlı canı tez canıyürekten canına düşkün canla başla babacan

CAN (türkçe) anlamı

92. (Farsça) Erkek ismi 1. Can
93. ruh. Hayat. 2. Güç
94. kuvvet
95. hayatiyet
96. dirilik. 3. Gönül
97. yakın dost
98. çok sevilen arkadaş. 4. Mevlevi ve Bektaşi tarikatlarında dervişlerin birbirlerine hitabı. 5. Kişi
99. fert. 6. Sevgili.
1. n. tin
2. aluminum container
3. (Slang) jail
4. prison
5. (Slang used in Canada and the USA) toilet
6. bathroom
7. dismissal
8. firing from a position (or job
9. etc)
10. v. be able
11. be capable
12. be entitled
13. v. preserve in jars
14. preserve in cans (of food)
15. dismiss
16. fire from a position (or job
etc.),

CAN (türkçe) ingilizcesi

17. n. tin
18. aluminum container
19. (Slang) jail
20. prison
21. (Slang used in Canada and the USA) toilet
22. bathroom
23. dismissal
24. firing from a position (or job
25. etc)
26. v. be able
27. be capable
28. be entitled
29. v. preserve in jars
30. preserve in cans (of food)
31. dismiss
32. fire from a position (or job
33. etc)

CAN (türkçe) fransızcası

1. âme [la]

CAN (türkçe) almancası

1. n. Herzblut
2. Seele

Can (ingilizce) italyancası

1. s. scatola
2. scatoletta
3. barattolo
4. latta
5. lattina
6. (slang) carcere
7. galera
8. v. potere
9. avere la possibilità di
10. sapere
11. essere in grado di
12. essere capace di
13. può darsi che
14. è possibile che
15. v. mettere in scatola
16. inscatolare (cibo)

Can (ingilizce) ispanyolcası

1. s. lata
2. bidón
3. pote
4. v. poder
5. poderse
6. enlatar
7. conservar
8. conservar en lata
9. conservar en tarros
10. poner en conserva
11. v. conservar
12. poner en conserva
13. enlatar

Can (ingilizce) portekizcesi

1. s. caixa
2. lata
3. prisão
4. v. poder
5. saber
6. conseguir
7. v. enlatar
8. preservar

Can (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. doosje
2. blikje
3. gevangenis
4. ww. kunnen
5. ww. bewaren
Can ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Kampus ağı

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Can maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  No Can Do

  No Can Do", İngiliz grup Sugababes tarafından altıncı stüdyo albümleri ''Catfights and Spotlights'' için kaydedilen bir şarkıdır. Yazarlığını Jason Pebworth, George Astasio, Jon Shave ve Vanessa Brown; yapımcılığını The Invisible Men ve Si Hulbert üstlenmiştir. Parçanın ...

  Can Simidi

  Can simidi, denize düşen birine ilk yardımda bulunmak, su üstünde tutmak ve kurtarmak için atılan, çember biçiminde can kurtarma aracı.

  Can Yeleği

  Bugün kullanılmakta olan dört çeşit can yeleği vardır.

  Can Can

  "Can Can" (Ermeni: Ջան Ջան, Türkçe: ''Can Can''), 2009 Eurovision Şarkı Yarışması'nda İnga ve Anuş'un Ermenistan adına seslendirdiği şarkıdır. Şarkının bestesi Mane Akopyan'a, sözleri Vardan Zadoyan ve Avet Barseğyan'a aittir.

  Can Bartu

  1936'da İstanbul'da doğdu. Can Bartu, CNN TÜRK'te Osman Şenher ile birlikte Barış Kuyucu'nun sunduğu futbol@cnnturk adlı spor programında 'Spor Yorumcusu' olarak görev alıyor. Spora Fenerbahçe'de basketbol ile başladı.

  Hasan Can (politikacı)

  1953 Balıkesir doğumludur. 1961'den bu yana Ümraniye'de ikamet etmektedir. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olduktan sonra Ankara Laborant Meslek Lisesi'nde öğretmenlik yapmıştır.

  Can Yücel

  Şair Can Yücel, 1926 yılında İstanbul`da doğdu. Türkiye'nin ilk Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in oğlu olan Can Yücel, orta öğrenimini Ankara Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Filoloji Bölümü'nde okudu. ...

  Hasan Can

  Hasan Can, Yavuz Sultan Selim'in yakın arkadaşı. Hasan Can, Akkoyunlu sarayının mescid işlerine bakan müezzini Hafız Mehmed oğludur. Çaldıran Savaşı'nı takiben Tebriz'e giden Sultan Selim ile burada tanışmıştır. Ardından Selim Hasan Can'ı yanına almış ve nedim edinmiştir. ...

  Asım Can Gündüz

  Asım Can Gündüz ünlü Türk gitaristi. Uzun yıllar yaşadığı Amerika'dan 90'lı yılların sonunda Türkiye'ye dönerek albüm ve sahne çalışmaları yapmıştır.

  Hasan Can (siyasetçi)

  Hasan Can, Ümraniye, Ak Parti

  Sencer Can

  1972 yılında Edirne'de doğdu. Babası eski milli binicilerden Rafet Can’ın teşvikiyle 1986 yılında biniciliğe başladı. Yurt içinde Türkiye Şampiyonu olarak (1994), Başbakanlık (1994) ve Cumhurbaşkanlığı (1992-1993) Kupaları'nı kazanarak adını duyurdu.

  Can Kıraç

  1927 yılında Ankara'nın Etimesgut semtinde dünyaya geldi. Ziraat mühendisi olan babası Ali Numan Kıraç, Gazi Mustafa Kemal'in emrinde "Gazi Çiftliği"nde görev yapıyordu. İsmini Atatürk’ün koyduğu Can Kıraç, çocukluğunu Eskişehir’de geçirdi.

  Şefik Can

  1910 yılında Erzurum'un Tebricik Köyü'nde doğan Şefik Can, ilkokulu Sivas Yıldızeli'nde bitirdi. Arapça ve Farsça'yı küçük yaşta babasından öğrenen Can,Kuleli Askeri Lisesi'ni 1929'da, Harp Okulu'nu da 1931 yılında tamamladı. Daha sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın ...

  Sever Can

  15.11.1977'de Bulgaristan'ın Tırgovişte (Eski Cuma) şehrinde doğdu.