Cem

Cem

Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir.

CEM (türkçe) anlamı

1. Hükümdar
2. melik
3. şah
4. Hz.Süleyman'ın (A.S.) nâmı.
5. İskender'in bir ismi.

CEM (türkçe) anlamı

6. (Arapça) Erkek ismi 1. Toplama
7. biraraya getirme
8. yığma. 2. Hükümdar
9. şah. 3. Süleyman Peygamberin lakabı. 4. Büyük İskender'in lakabı. Cem Sultan Fatih Sultan Mehmed'in Çiçek hatundan olma oğlu (1459-1495).

CEM (türkçe) almancası

1. n. Sammeln
2. Zusammenfügen
3. Zusammenschließen
4. Addition
5. Summierung
6. Plural
7. Mehrzahl
8. Überfluss
9. Fülle
10. Ergiebigkeit
11. Reichtum
12. Masse
13. Menge
Cem, Alevilerin, Bektaşilerin cemaatle birlikte yaptığı, son derece ayrıntılı kurallara bağlanmış ibadet. Cem, yalnızca dinsel nitelikli bir toplantı değil, aynı zamanda hem ruhen yenilenme, yıkanma ve hem de toplumsal ve bireysel sorgulanma yeridir. Cem, Arapça toplama anlamına gelir. Cem, cami ve cemaat aynı kökten gelen kelimelerdir. == Şeyh Üftade'ye göre cem == "cem ve cem'ul cem ıstılahları, klasik tasavvuf anlayışındaki ıstılahlardan farklıdır; O'nun "ma'ıyyet" dediği cem', cem' dediği cem'ul cem', cem'ul cem' dediği de celvettir. Kur'an-ı Kerim bu makama şu ayetle işaret eder: "O, ilktir, sondur, zahirdir, batındır"(Hadid, 57/3)" "Cem'ul cem' makamının ehli, insan-ı kamil vasfını da kazanmış olur, ne halk ne de Hak ile "mahcub" (perdelenmiş,örtülü) olmaz, eşyanın (madde ve enerjinin, varlıkların) vücudunu batıni yönden "ayn-i Hakk" olarak görür, bir taraftan eşya ile kayıtlı (bağlı,bağıntılı) olduğu halde marifetullah tarafından bakıldığında eşyanın üstündedir, eşya ile kayıtsızdır. " == Namaz'da Cem == Namazların birleştirlmesinde de aynı kelime kullanılmaktadır.Öğlen ile ikindi namazının birleştirilmesi, akşam ile de yatsının birlikte kılınmasına da cem denilmektedir. == Alevilikte Cem == Cem'in kaynağı Kırklar Cem'idir. Cem ibadetini diğer inançlardaki ibadetlerden farklı kılan en önemli unsur; Cem'de bulunanların aynı zamanda toplumda hesap vermekle yükümlü olmalarıdır. Cem'de bulunalar bir birlerinden "razı olmak" zorundadırlar. Cem'de bulunan bir kişi başka bir diğerine dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem'e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir Dede´nin gözetiminde, önderliğinde yerine getirilir. Cem ibadetine katil, hırsız, yolsuz, düşkün kimseler giremez. === Cem'de 12 Hizmet === # Mürşid (Dede): Görev itibarıyla Muhammed, Ali ve Hacı Bektaşi Veli'yi temsil eder. Cem Erkanı Başkanlığını yapar, ikrar alir nasip verir. Cenaze, Müsahiplik, Nikah, Sünnet, Ad takar (isim takar) # Rehber : Görev itibarıyla İmam Hüseyin´i temsil eder. Yola girmek isteyenleri hazırlar, yol gösterir. Mürşidin en yakın yardımcısıdır. # Gözcü : Görev itibarıyla Ebuzer Gaffari'yi temsil eder. Rehberin yardımcısıdır. Cem'in sessiz ve sakinlik içinde geçmesini sağlar. Cem'in bekçisidir. # Çerağcı (Delilci) : Görev itibarıyla Cabir El Ensari'yi temsil eder.Cem evinde bulunan aydınlatma araçlarını yakar. Buhardanliklari ve Mumlari (Cerağları) hazırlar. # Zakir (Aşık) : Görev itibarıyla Bilal Habeş'i temsil eder. Cem'de Tevhid, duazde imam, Mersiye, Semah, Nevruzi ye söyler. # Süpürgeci(Ferras) : Görev itibarıyla Selman'i Piri pak'ı temsil eder. Cem evinin sürekli temizligi ile meskul olur. # Meydancı : Görev itibarıyla Hüzeyme tül Yemeni'yi temsil eder.Cem evinde Semahserleri kaldırır. Postları yerine dizer. # Niyazcı : Görev itibarıyla Mahmut el Ensari'yi temsil eder. Kurbanları tekbirler ve keser. Gelen Lokmaları alır ve dağılımını sağlar. # İbrikçi : Görev itibarıyla Kamber'i temsil eder. Cem'de Mürşidin ve Cem erenlerinin abdest almalarını sağlar. # Kapıcı : Görev itibarıyla Gülam Keysani'yi temsil eder. Cem'e gelen erenlerin evlerini gözetler. # Peyikçi : Görev itibarıyla Amri Ayyari'yi temsil eder. Cem olacağını tüm canlara duyurur. # Sakacı : Görev itibarıyla Ammari Yaseri'yi temsil eder. Cem evinde su, şerbet, saka, süt v.b. dağılımını sağlar. == Kaynaklar == *Muhammed Seyfeddin Ibn Zulfikari Derviş Ali; Bektaşi İkrar Ayini, Kalan Yayınları, Osmanlıca El Yazmasından Çeviren, Mahir Ünsal Eriş, Ankara, 2007 * Aleví Haber Sitesi, http://www.erenlermeydani.com

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Cem maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

elif elif cem
2015-05-19T23:30:53+03:00
1 Yorum Yap
elif çokkk uzunn maşallah
2015-05-19T23:31:24+03:00 · 0
Önceki Paylaşımlar