Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Yeniçeri Ocağı

  Yeniçeri, Osmanlı Devletinde, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el ...

  Hicret Olayı

  Alm. Einwanderung (f), Fr. İmigration (f), İng. İmmigration. İslâm târihinde Peygamber efendimiz Muhammed aleyhisselâmın ve Eshâb-ı kirâmın Mekke'den Medîne'ye göçü. Hicret, lugatte göç etmek, bir memleketten başka bir memlekete gitmek mânâsınadır. Hemen hemen bütün ...

  Ahmed Cami

  Horasan’da yetişen evliyanın büyüklerinden ve şeyhülislam. İsmi, Ahmed bin Ali Namıki Cami olup, künyesi Ebü’l - Hasan’dır. Eshab-ı kiramdan Cerir bin Abdullah’ın soyundandır. Horasan’ın Cam kasabasından olduğu için, Cami diye meşhur olmuştur. 1049 (H. 441)da doğdu, ...

  Fatiha Suresi

  Fatiha Suresi, (Arapça:سورة الفاتحة) Kur'an-ı Kerim'deki ilk suredir. İslami inanışa göre Mekke döneminde inmiş olup, iniş sırasına göre 5. sure olarak kabul edilir. Toplam yedi âyettir.

  Ebu Suud Efendi

  Asıl adı Ebu’s-Suud Mehmet bin Muhiddin Mehmet bin Mustafa el-İmadi. 16. asrın en büyük alimlerinden olan Şeyhülislam Ebu‘s-Suud Efendi, İstanbul’da Müderris köyü denilen mahallede doğmuştur denmekte ise de; Çorum’un İskilip kasabasında (kaza) dünyaya geldiği ...

  Abdülhakîm Arvâsî

  Abdülhakîm Arvâsî (1865 - 1943) Sünnî, İslam âlimidir.

  Süleymancılar

  Süleyman Hilmi Tunahan Hazretlerinin açtığı yolda ilerleyenlere verilen isim. Süleyman Hilmi TunahanSüleyman Hilmi Tunahan, Silistre'nin Ferhatlar köyünden olup; 1888 (1304 H.) senesinde dünyaya geldi.

  Star TV Tarafından Yayınlanan Programların Listesi

  Star TV'de daha önce yayınlanmış veya günümüzde yayınlanmakta olan televizyon programlarının bir listesidir.== Yakında yayınlanacak programlar ===== Yerli Dizi ===* ''Kurt Seyt & Shura'' (Ocak 2014'de)* ''41'' (Eylül 2013'de)* ''Aşk Hikayesi'' (Eylül 2013'de)* ''Fedai'' (Yakında)* ...