Cezai Ehliyet Nedir?

arkadaşlar bu cezai ehliyet cezai ehliyetsizlik nedir nelerdir?

Cezai Ehliyet nedir? Cezai Ehliyet nedir?
2009-10-16T16:11:18+03:00
Ceza ehliyeti, ceza hukuku açısından, bir kişinin suçlu sayılabilmesi için gerekli niteliklerdir. Bu nitelikden en temeli yaş sınırıdır. Yaş sınırı çeşitli ülkelerde farklılıklar gösterir. Farklılıkların alt ve üst sınırları 7�21 yaşları arasında değişmektedir.

Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanuna göre; Fiili işlediği zaman 11 yaşını bitirmemiş olanlar hakkında kovuşturma yapılamaz ve ceza verilemez, fiili işlediğinde 11 yaşını bitirmiş olup da 15 yaşını doldurmamış olanlarda farik-i mümeyyizlik (İşlediği suçun anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneği) araştırılır. 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını bitirmemiş olanlarda ise dürtü kontrolünün yetersiz olması nedeniyle verilecek ceza 1/3 oranında indirilerek verilir.

Cezai ehliyet hakkında Türk Ceza Kanun'unun hükümleri:

TCK. nunun 53. maddesi gereğince fiilin işlendiği sırada on bir yaşını bitirmemiş olanların cezaî ehliyetleri yoktur15. Fiilin işlendiği sırada onbir ile onbeş yaşlan arasında olanlar, farik ve mümeyyiz olarak hareket etmişlerse cezaî ehliyetleri vardır (TCK. 54). Fiilin işlendiği sırada onbeş ile onsekiz yaşları arasında olanlar için ise azaltılmış bir ceza verilir. Ceza hukuku sahasında temyiz kudreti ve cezaî ehliyet için kabul edilmiş olan yaş hadleri özel hukuk sahasında hukukî mesuliyet için söz konusu değildir.

Bundan başka, ceza hukuku sahasında yaşı ne olursa olsun mümeyyiz olmayan kişilerin cezaî mesuliyetleri cinnetine gidilemez (TCK. 46). Özel hukuk sahasında ise B.K. nunun 54. maddesi gereğince mümeyyiz olmayanlar dahi, hakkaniyet gerektiriyorsa işledikleri haksız fiillerden dolayı doğan zararları tazmin etmek zorundadırlar.
0 Yorum Yap
Cezai Ehliyet nedir? Cezai Ehliyet nedir?
2009-10-16T14:51:22+03:00
Bir kişinin kanunlar önünde ceza alıp alamayacağını ve ne kadar ceza alabilecğini belirleyen nitelikler. en önemli cezai ehliyet yaştır. Yaş sınırı ülkelere göre farklılıklar gösterir. Farklılıkların alt ve üst sınırları 7–21 yaşları arasında değişmektedir.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar