Christian Huygens

Christian Huygens 1629-1695 yılları arasında yaşayan Hollandalı fizikçi. ışığın mad­desel olmayıp, dalga olduğunu ilk defa ileri sürmüş ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınmıştır.

Christian Huygens 1629-1695 yılları arasında yaşayan Hollandalı fizikçi. ışığın mad­desel olmayıp, dalga olduğunu ilk defa ileri sürmüş ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Ayrıca, matematik ve astronomide de değerli çalışmaları vardır. 1656'da yayınladığı "Sarkaçlı Saat" adlı eserinde, salınım periyodunun, boyunun yerçeki­mi ivmesine oranının karekökü ile orantılı oldu­ğunu göstermiştir: Aynı yıl dairesel harekete ait problemlerin çözümlerini yayınlamıştır. Merkezkaç kuvveti üzerindeki teoremleri, Newton'un yerçekimi ka­nununu keşfetmesine yardım etmiştir. Astrono­miye olan katkısı da Orion yıldızlar grubunun keşfi ve Satürn gezegeninin etrafındaki halkaları doğru bir şekilde tarif etmesidir.

  T = 2¶ L/g


  Basit Sarkaç


Huygens prensibi: Bu prensibe göre, ilerleyen bir dalganın her noktası yeni bir dalga kaynağı olarak alınır. Böylece her nokta uzayda küresel dalga yayan kaynak olur. Çeşitli noktalardan bu şekilde yayılan dalgalar girişim yaparak bazı noktalarda birbirlerini yok ederken, bazı noktalarda üst üste gelerek kuvvetlenirler. Çeşitli noktalardan yayılan dalgalar arasındaki çizgisel yol farkı yarım dalga boyunun tek katları kadarsa birbirlerini yok eder, tam dalga boyunun katları ise birbirleri kuvvetlendirirler. Böylece meydana gelen noktalar yeni kaynaklar hasıl ederler. Bu prensip, dalganın davranışının kolay açıklanmasında çok faydalıdır.

Kaynak: Yeni Rehber Ansiklopedisi, Cilt:9, Sayfa:178
Önceki Paylaşımlar