cin

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnûn denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahlûklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinnîler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir.

CIN (türkçe) anlamı
1. (Bak Cinn)
CIN (türkçe) anlamı
2. masallara ve kimi inançlara göre
3. göze görünmeyen yaratık
4. pamuklu
5. kalın kumaştan giysi ya da pantolon.
6. akıllı
7. zeki
8. buğday
9. arpa
10. yulaf gibi tanelerden çıkarılan ve ardıçla kokulandırılan bir tür alkollü içki.
CIN (türkçe) ingilizcesi
1. [Cin]n. genie
2. demon
3. sprite
4. clever person
5. gin
6. white satin
7. elf
8. Geneva
9. gnome
10. goblin
11. gremlin
12. hob
13. hobgoblin
14. Hollands
15. jinnee
16. puck
17. n. China
18. adj. China
19. Chinese
CIN (türkçe) fransızcası
1. (içki) gin [le]
2. génie [le]
3. lutin [le]
CIN (türkçe) almancası
1. n. Butz
2. Dschinn
3. Geist
4. Gespenst
5. Gin
6. Jeans
7. Jeansstoff
8. Troll

Cin nüfusu Bir milyar üç yüz altmış dört milyon iki yüz yetmiş bin kişi

2014 yılı verilerine göre Cin nüfusu 1,364,270,000 kişidir. 1960 yılında 667,070,000 olan Cin'in nüfusu, 1970 yılında 818,315,000, 1980 yılında 981,235,000 ve 1990 yılında da 1,135,185,000 kişi olmuştur.

her şekle girebilen, ateşin alev kısmından yaratılmış, gözle görülmeyen mahlûklar. Lügatta cin, cinnet, cinân, cennet, cenân ve cenin gibi Arapçada (C, N) harfinden meydana gelen kelimeler “örtülü”demektir. Cennet denilen yer, meyveler, çiçekler, güzel kokularla örtülü olduğundan, bu isim verilmiştir. Delilere, mecnûn denilmesi de, aklı örtülü olduğundandır. Cin denilen mahlûklar da, gözden örtülü olduğu, görülmediği için, cin denilmiştir. Cin, cinnîler demektir. “Peri”, Farsçada cin demektir.

Bütün mahlûklar, elementlerden yapılmış olup, enerji taşırlar. Mahlûklar görülen ve görülmeyen diye ikiye ayrılır.Normal fizik şartlarında, katı, sıvı hâlinde bulunan varlıkları ve renkli gazları görmek mümkün olduğundan, bunlardan yapılmış cisimler de görülür. İnsanda, katı maddeler ve su çok bulunduğundan insan görünür. Ot ve hayvanlar da aynı şekildedir. Cinnîler, havadan ve ateşten meydana gelmiştir. Bunun için cin görünmez. İnsanlar toprak maddelerinden yaratıldığı hâlde, Allahü teâlâ, bu maddeleri organik ve organize hâle, et ve kemiğe çevirmektedir. Melek ve cinler ise, alev şekli değişerek onlara mahsus latîf, her şekle dönebilen bir hâle gelmiştir. Alevin zulmânî (karanlık) olanından cin, nûrânî olanından melekler yaratılmıştır. Melek ile cin, yaratılış bakımından birbirine yakındır. Melekler, muhteremdir, kıymetlidir. Cin, hakîrdir, kıymetsizdir.Meleklerin, cinlere yakınlığı, insanın hayvana yakınlığı gibidir. İnsanların üstün olanları, melekten kıymetli; cin de hayvandan kıymetlidir.

Cin hakkında bilgi her peygamberin kitabında vardır. Cinler, Süleymân aleyhisselâmın emriyle iş görürlerdi. Cinnîlerin varlığı Kur’ân-ı kerîmde açıkça bildirilmiştir. Zâriyât sûresinin 56. âyetinde meâlen; “İnsanları ve cinnîleri ancak, beni bilip itâat, ibâdet etmeleri için yarattım.” buyruluyor. Er-rahmân sûresi, 74. âyetinde, îmân eden cinnin Cennet’e gireceği bildiriliyor. Cinlere inanmayan, kabul etmeyen, başka şekillerde mânâlar vermeye çalışan İslâm dîninden çıkar. Cinnîlerde erkeklik ve dişilik olur. Evlenmeleri, evleri, yemeleri, içmeleri, üremeleri, ölmeleri, Muhammed aleyhisselâmın onlara da peygamber olduğu, Kur’ân-ı kerîmi dinledikleri, Mekke-i mükerremede ve Medîne-i münevverede toplandıkları ve Peygamber efendimizin onlara Kur’ân-ı kerîm okuduğu, ibâdet ettikleri, sadaka verdikleri, iyi işlerine sevap verildiği, cin kâfirlerinin Cehennem’e, müminlerinin ise Cennet’e gireceği din kitaplarında bildirilmiştir. Bunların da insanlar gibi müminleri, kâfirleri ve fâsıkları bulunmaktadır. Kâfir ve fâsık olanları insanlara zarar yaparlar. Muhâfaza melekleri insanı cinden koruduğu gibi, âyet-i kerîme ve duâ okuyarak, Allahü teâlâya sığınanlara da bir şey yapamazlar. Âyet-el kürsî, İhlâs, Mu’avvizeteyn ve Fâtihâ sûrelerini sık sık okumak da insanı cinden muhâfaza eder. Yalnız bunlardan fayda görmek için inancın düzgün olması gerekir.

İbn-i Sînâ, sar’a hastalığını anlatırken cinden bahsetmektedir. Diyor ki:“Hastalıklara birçok maddeler sebeb olduğu gibi, cinnin hâsıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Cin, insan vücuduna girerek sar’a hastalığına sebeb olmaktadır.”

Şarkı Sözleri

Ezginin Günlüğü tarafından söylenen cin adlı şarkının sözleri.ne gören var ne bilen
bir kokuyum büyülü
yelle savrulup gelen
ne diriyim ne ölü

ne gören var ne bilen
bir düş, ya bir düşünce
düğüm çözülür hemen
elimi değdirince

ne okur ne anlarsın
en iyi kafaların
ne kolay yanılması

ne gören var ne bilen
çıplak bir göğüs birden
iki gömlek arası

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Cin Seddi

  Çin Seddi, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanır. Dünyanın en uzun savunma duvarıdır.

  Cin Seddi (grup)

  Cin Seddi / Rock Müzik Grubu / 2003

  Cin Baykuşu

  Cin baykuşu (Micrathene whitneyi), baykuşgiller (Strigidae) familyasından Meksika'da ve ABD'nin güneybatısında yaşayan baykuş türü. Kaktüslü çöllerde en bol bulunan kuşlardandır, ayrıca ormanlık alanlarda, bozkırlarda ve nemli savanlarda da görülür.

  Hristiyanlık'ta Cin

  Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

  Kitabı Mukaddes'te Cin

  Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

  İslam'da Cin

  :``Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.``

  Cin (anlam Ayrım)

  Cin şu anlamlara gelebilir:

  Cin (ruhani Yaratık)

  Cin;(Arapça: جن ) modern veya antik birçok din ve inanışta, İbrahimi dinler de dahil, bulunan bir tür ruhani mitolojik yaratıktır. Farklı inanışlarda farklı karakteristiklere ve özelliklere sahiptir.

  Turgay Cin

  Turgay Cin Türk akademisyen.

  Cin Ali

  Cin Ali, Türkiye'de ilkokul öğrencilerine okumayı kolay öğretmek amacıyla geliştirilmiş 10 kitaplık hikâye serisinin kahramanı. Cin Ali, 1970’li ve 80’li yıllarda ilköğrenime yeni başlayan çocukların en gözde kahramanı olmuştur, halen yayınlanmaktadır.

  Halil Cin

  Prof.Dr.Halil Cin (d. 1942, Gülnar, Mersin, Türkiye), Türk hukukçu, akademisyen, siyasetçi.

  Cin (anlam Ayrımı)

  Cin şu anlamlara gelebilir:

  Cin (içki)

  Cin, ilk olarak 1600'lü yılların ortalarında Hollanda'da Dr. Franciscus de la Boe tarafından üretilen cin adını ana aroması olan Felemenkçe "genever (ardıç)" kelimesinden türetilen ardıç meyvesinden almıştır. Cin temelde tahıllar, ardıç meyvesi, anason, kişniş, melekotu ve ...