Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para...

CIRO (türkçe) anlamı
1. bir ticaret senedinin
alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.
CIRO (türkçe) anlamı
2. Ciro Alm. Indossament
3. Giro (n)
4. Fr. Endossement
5. İng. Endorsement. Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usûlü. Ciro kelimesinin menşei
6. İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.
CIRO (türkçe) ingilizcesi
1. [Cirò]n. Cyrus
2. male first name
3. n. cyrus
4. n. endorsement
5. giro
6. indorsement
7. backing
CIRO (türkçe) fransızcası
1. endossement [le]
2. ordre [le]
CIRO (türkçe) almancası
1. n. Giro
2. Indossament
3. Übertragung
4. Umsatz

Ciro hakkında bilgiler

Bir ticari senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet sahibinin başkasına tediye emrini yazması ve imza etmesi ile olur.