Ciro

Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para...

CIRO (türkçe) anlamı

1. Ciro Alm. Indossament
2. Giro (n)
3. Fr. Endossement
4. İng. Endorsement. Emre muharrer (yazılı) senetlerin devir usûlü. Ciro kelimesinin menşei
İtalyanca devir anlamına gelen girare kelimesidir.

CIRO (türkçe) anlamı

5. bir ticaret senedinin
6. alacaklı tarafından arka yüzüne imza atılarak başkasına devredilmesi.

CIRO (türkçe) ingilizcesi

1. [Cirò]n. Cyrus
2. male first name
3. n. cyrus
4. n. endorsement
5. giro
6. indorsement
7. backing

CIRO (türkçe) fransızcası

1. endossement [le]
2. ordre [le]

CIRO (türkçe) almancası

1. n. Giro
2. Indossament
3. Übertragung
4. Umsatz
Bir ticarî senedin alacaklı tarafından başkasına devredilmesi ve bu senedin arkasına bu yolda yazılıp imza edilmesi. Ciro, emre tanzim edilen her türlü senetlerde yapılabilir. Bunlar, poliçe, çek gibi para senetleri olabileceği gibi makbuz senedi gibi emtia senedi de olabilir. Ciro, senet emrine tanzim edilen kimse tarafından, herhangi bir şahsa yapılabilir. Bu da senedin arkasına, senet sahibinin başkasına tediye emrini yazması ve imza etmesi ile olur.
Önceki Paylaşımlar