Coğrafya Ve Harita Ile Ilgili Çalışma Yapan Türk Bilim Adamları

Müslüman Coğrafyacılar:
İbn Havkal
El-İdrisi
Belhi
Mesudi
İbn Battuta
Ali bin Abdurrahman
Mirim Çelebi
Yahya bin Meh-medü'l-Gaffari
Piri Reis
Seydî Ali Reis
Kâtip Çelebi
İbrahim Mütteferrika
Mehmed Enveri
Sami Paşazade Abdülhalim
Hamdi Bey
Ahmed Cevad Paşa
Esad Hüseyin
Hasan Fehmi
Binbaşı Hüseyin
Şemseddin Sami
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar