Crazy

CRAZY (türkçe) anlamı

1. (s). deli
2. kaçık
3. çıIgın
4. (slang). salak. crazy about
5. crazy over düşkün
6. muptelâ crazy bone (bak). funny bone Crazy
7. man ! (argo). Yaşasın ! crazy quilt (ABD). gelişigüzel desen
8. karışık vaziyet. crazily (z). çılgınca
9. delice. craziness (i).
10. 2. anlamı deli. çılgın. olanaksız. aptalca. saçma. çılgınca. aptal. salak. (about ile) hayran. tutkun. hasta.
11. 3. anlamı deli. çilgin. olanaksiz. aptalca. saçma. çilginca. aptal. salak. (about ile) hayran. tutkun. hasta.
1.
Crazy tanım:
Kelime: cra·zy
2. Söyleniş: 'krA-zE
3. İşlev: adjective
4. Türleri: cra·zi·er
5. -est
6. 1 a : full of cracks or flaws : UNSOUND b : CROOKED
7. ASKEW
8. 2 a : MAD
9. INSANE b (1) : IMPRACTICAL (2) : ERRATIC c : being out of the ordinary : UNUSUAL crazy hats>
10. 3 a : distracted with desire or excitement crazy mob> b : absurdly fond : INFATUATED crazy about the girl> c : passionately preoccupied : OBSESSED <crazy about boats>
11. - cra·zi·ly /-z&
12. -lE/ adverb
13. - cra·zi·ness /-zE-n&
14. s/ noun
15. - like crazy : to an extreme degree like crazy>
16.
Crazy ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Çılgın
Crazy Crazy
2009-10-31T22:27:58+02:00
ORHUN ABİDELERİ
Orhun Yazıtları, Göktürk İmparatorluğu'nun ünlü hükümdarı Bilge Kağan devrinden kalma altı adet yazılı dikilitaştır. Moğolistan'ın kuzeyinde, Baykal gölününü güneyinde, Orhun ırmağı vadisindeki Koşo Saydam gölü yakınlarındadır. Bu yazıtlardan Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları, Koçho Tsaydam bölgesindeki Orhun Irmağı civarında; Bilge Tonyukuk yazıtları ise, Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarından yaklaşık 360 km uzakta, Tola Irmağı'nın yukarı yatağındaki Bayn Tsokto (Bayn Çokto) bölgesindedir. Bilge Tonyukuk yazıtlarının, (Orhun Irmağı civarında olmamasına rağmen), Orhun yazıtlarıyla birlikte düşünülmesi, anılması Köl Tigin ve Bilge Kağan yazıtları ile aynı döneme ait olması ve aynı konuları içermesindendir. Yazıtlar Türk dili, tarihi, edebiyatı, sanatı, töresi hakkında önemli bilgiler vermektedirler. Türk ve Türkçe adı, ilk kez Doğu Göktürkler dönemine ait bu yazıtlarda geçmektedir
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar