Cuma

Alm. Freitag (m), Fr. Vendredi, İng. Friday. Haftanın beşinci günü. Lügatte “toplanmak” demektir. Haftanın Perşembe ile Cumartesi arasındaki günü olan Cumâ günü, Müslümanlara mahsus en kıymetli gündür.

CUMA (türkçe) anlamı

1. 1 . Haftanın altıncı günü
2. perşembe ile cumartesi arasındaki gün.
3. 2 . din b. (***)Cuma namazı.

CUMA (türkçe) anlamı

4. haftanın altıncı günü
perşembe ile cumartesi arasındaki gün.

CUMA (türkçe) anlamı

5. (Arapça) Erkek ismi 1. Haftanın beşinci günü. 2. Müslümanların ibadet ve Bayram günü. 3. Cuma günü kılınan öğle namazı. 4. Toplanma. Sure-i Cuma Kur'an'ın 62. suresi.

CUMA (türkçe) ingilizcesi

1. [Kymi]n. long knife (Latin America)
2. gossip
3. woman who gossips (Andes)n. Friday
4. sixth day of the week,

CUMA (türkçe) fransızcası

1. vendredi [le]

CUMA (türkçe) almancası

1. n. Freitag
Cuma Haftanın beşinci günü. Sözlük anlamı “toplanmak” demektir. Haftanın Perşembe ile Cumartesi arasındaki günü olan Cumâ günü, Müslümanlara mahsus en kıymetli gündür.

Cuma, Perşembe Pençşenbe ile Cumartesi Cumaertesi arasında kalan, haftanın beşinci günüdür. Kelime, Türkçeye Kur'an yoluyla Arapçaya, oradan da bize gelmiştir. Bu günün Türkçe adı, Altıncı Gün, Eski Türkçe Altınç tır.

Cuma sözcüğünün kökünün Arapça olduğu varsayımına göre Kur'an bu günü haftalık toplantı günü sayması ile de uyuşarak "جمع CM'A" "toplanmak" kökünden gelir. Kur'an'dan önce bu gün için Araplar arûbe, yewm ül arûbe يوم ال عروبة ya da altıncı gün anlamında yewm üs sâdis يوم ال سادس derlerdi.

  • Ayrıca erkek ismi olarak da kullanılmaktadır.
  • İslam'da Cuma toplu ibadet günüdür. Cuma Suresi, 1
  • Hristiyanlıkta Paskalya'dan önceki Cuma günü Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği gün olduğu için yas günüdür.
  • Ayın 13'ünün Cumaya rastladığı günler bazı inanışlara göre uğursuz kabul edilir.
Önceki Paylaşımlar