Cumhuriyetle Gelen Yenilikler

cumhuriyetle gelen yenilikler cumhuriyetle gelen yenilikler
2009-10-21T20:12:39+03:00
1) Siyasal Yenilikler
2) Toplumsal Yenilikler
3) Hukuk Yeniliği :
4) Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:
5) Ekonomi Alanında Yenilikler
0 Yorum Yap
cumhuriyetle gelen yenilikler cumhuriyetle gelen yenilikler
2009-10-19T21:12:30+03:00
Cumhuriyet'in ilanı ile gelen yenilikler
* Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı olmuştur.
* 1924 Anayasası ilan edildi.
* Halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı hanedanı mensuplarının yurt sürgün edilmesi
* Devletin dinine ilişkin maddenin anayasadan çıkartılması ve Laiklik ilkesinin anayasaya eklenmesi
* Atatürk İlkeleri'nin tamamının anayasaya girmesi
* Şapka ve Kıyafet kanunu ilan edilmiştir
* Çok partili siyasi hayata geçilmiştir
* Tekkelerin, zaviyelerin ve türbelerin kapatılması
* Kadınlara belediye seçimlerinde ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı tanınması
* Soyadı Kanunu
* Efendi, Bey, Paşa gibi lakap ve unvanlarin kullanımının yasaklanması
* Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerinin kabulü
* İslam vakıflarının devlet idaresine alınması
* İsviçre Medeni Kodundan çevrilerek hazırlanan Medeni Kanun'un kabulü
* İtalyan Ceza Kanunu'ndan çevrilerek hazırlanan Türk Ceza Kanunu'nun kabulü
* Öğretimin Birleştirilmesi Yasası (Tevhid-i Tedrisat Kanunu) ile devlete bağlı olmayan ilköğretim kurumlarının kapatılması
* Dil Devrimi, Yeni Türk harflerinin kabulü ve arap alfabesi yerine kullanılmaya başlanması
* Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması
* Darülfünun'un kapatılıp İstanbul Üniversitesi adıyla yeniden kurulması
0 Yorum Yap
cumhuriyetle gelen yenilikler cumhuriyetle gelen yenilikler
2009-10-12T17:13:36+03:00
Medreseler kapatıldı,yeni ve modern okullar açıldı.
Arap harfleri kaldırıldı.Harf devrimiyle Türk alfabesi(abece)kabul edildi.
Giyim kuşağında da yenilikler yapıldı.
Ölçü birimleri değiştirildi.
Soyadı kanunu çıkarıldı.Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi.
Kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkı verildi.
Kadın - erkek eşitliği sağlandı
Din ve devlet işleri birbirinden ayrıldı.Buna laiklik denir.
Din kurallarına göre çalışan mahkemeler kaldırıldı.
Tarımda yeni aletler kullanılmaya başlandı.Köylere kadar elektrik ve telefon götürüldü.
Yurdumuzun her tarafından yollar,köprüler,barajlar,limanlar,fabrikalar,hava alanları,demir yolları yapıldı.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar