Dara

Dara eski İran krallarından Keyaniyan Sülalesinin dokuzuncu ve son hükümdarı. Darab’ın oğludur. Babasının ölümünden sonra İran tahtına çıktı. On iki yıl hüküm sürdü. Makedonya Kralı İskender, Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerini ele geçirdikten sonra Dara’nın sulh ve anlaşma tekliflerini kabul etmeyerek İran üzerine yürüdü. Erbil’de meydana gelen büyük muharebede Dara mağlub oldu. Kaçacağı sırada yakalanıp öldürüldü (M.Ö. 330). Dara’nın vefatıyla birlikte Keyaniyan Devleti de yıkıldı. İra

DARA (türkçe) anlamı

1. f. Eski Fars hükümdarlarından dokuzuncusu Keykubat'ın bir ismi.
2. Hükümdar
3. Cenab-ı Hakk'ın bir ismi.

DARA (türkçe) anlamı

4. kabıyla birlikte tartılan bir nesnenin kabının ağırlığı.bu kabın ağırlığına karşılık olarak terazinin öbür kefesine konulan ağırlık.içinde yük taşınan aracın boş durumdaki ağırlığı.

DARA (türkçe) ingilizcesi

1. [Dara] v. give
2. hand
3. bestow
4. grant
5. hold forth
6. administer
7. allow
8. yieldv. give
9. present
10. deal
11. produce
12. yield
13. cause
14. perform
15. say
16. take
17. teach
18. lecture
19. start
20. begin
21. overlook
22. surrenderv. give
23. hand
24. deal
25. yield
26. render
27. handsel
28. impart
29. accord
30. confer
31. afford
32. provide
33. administer
34. allow
35. inflict

DARA (türkçe) fransızcası

1. tare [la]

DARA (türkçe) almancası

1. n. Tara
Dara eski İran krallarından Keyaniyan Sülalesinin dokuzuncu ve son hükümdarı. Darab’ın oğludur. Babasının ölümünden sonra İran tahtına çıktı. On iki yıl hüküm sürdü. Makedonya Kralı İskender, Anadolu, Suriye ve Mısır bölgelerini ele geçirdikten sonra Dara’nın sulh ve anlaşma tekliflerini kabul etmeyerek İran üzerine yürüdü. Erbil’de meydana gelen büyük muharebede Dara mağlub oldu. Kaçacağı sırada yakalanıp öldürüldü (M.Ö. 330). Dara’nın vefatıyla birlikte Keyaniyan Devleti de yıkıldı. İran bölgesi bir müddet Makedonyalıların idaresi altında kaldıktan sonra Eskaniyan ile bazı küçük devletçiklerin idaresine geçti. Daha sonra ise Sasani Devletinin kurulmasıyla İran Devleti yeniden dirilmiş oldu.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar