Darbe

Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Teknik olarak darbeciler genellikle ordunun yapacakları eyleme karşı tarafsız kalmasını fırsat bilerek iktidarı ele geçirir, lideri devirir, radyoların ve televizyonların vb.

DARBE (türkçe) anlamı

1. (C.: Darabât) Vuruş
2vurma
3çarpma
4Musibet
5belâ
6âfet
7felâket

DARBE (türkçe) anlamı

8 vuruş
9çarpış
10darp
11. hızlı ve kısa hareket.bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme eylemi.birini kötü duruma düşüren
12. sarsan olay.

DARBE (türkçe) ingilizcesi

1. [darben] v. starve
2hunger
3. live in wantn. stroke
4blow
5coup
6knock
7beat
8facer
9concussion
10finisher
11smasher
12bash
13biff
14brunt
15bump
16chop
17clip
18clout
19. coup de main
20. coup d'etat
21crusher
22cut
23dash
24hack
25hit
26impact
27jolt
28kayo
29pound
30putsch
31shock
32thwack
33whack
34whammy
35ictus

DARBE (türkçe) fransızcası

1. choc [le]
2. coup [le]
3. atout [le]

DARBE (türkçe) almancası

1. n. Bums
2. Butz
3. Fehlschlag
4. Hau
5. Hieb
6. Schmitz
7. Streich
Darbe ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hükümet darbesi

Önceki Paylaşımlar