Darbe

Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koyması. Teknik olarak darbeciler genellikle ordunun yapacakları eyleme karşı tarafsız kalmasını fırsat bilerek iktidarı ele geçirir, lideri devirir, radyoların ve televizyonların vb.

DARBE (türkçe) anlamı

1. (C.: Darabât) Vuruş
2. vurma
3. çarpma
4. Musibet
5. belâ
6. âfet
7. felâket

DARBE (türkçe) anlamı

8. vuruş
9. çarpış
10. darp
11. hızlı ve kısa hareket.bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme eylemi.birini kötü duruma düşüren
12. sarsan olay.

DARBE (türkçe) ingilizcesi

1. [darben] v. starve
2. hunger
3. live in wantn. stroke
4. blow
5. coup
6. knock
7. beat
8. facer
9. concussion
10. finisher
11. smasher
12. bash
13. biff
14. brunt
15. bump
16. chop
17. clip
18. clout
19. coup de main
20. coup d'etat
21. crusher
22. cut
23. dash
24. hack
25. hit
26. impact
27. jolt
28. kayo
29. pound
30. putsch
31. shock
32. thwack
33. whack
34. whammy
35. ictus

DARBE (türkçe) fransızcası

1. choc [le]
2. coup [le]
3. atout [le]

DARBE (türkçe) almancası

1. n. Bums
2. Butz
3. Fehlschlag
4. Hau
5. Hieb
6. Schmitz
7. Streich
Darbe ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Hükümet darbesi

Önceki Paylaşımlar