Demokratik

Demokratik

Demokrasi, tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir yönetim biçimidir. Yunanca demokratia (δῆμος, yani demos, halk zümresi, ahali + κράτος, yani kratia iktidar) sözcüğünden türemiştir. Türkçe'ye, Fransızca démocratie sözcüğünden geçmiştir. Genellikle devlet yönetim biçimi olarak değerlendirilmesine rağmen, üniversiteler, işçi ve işveren organizasyonları ve bazı diğer sivil

DEMOKRATIK (türkçe) anlamı

1. Fr. Demokrasiye uygun.

DEMOKRATIK (türkçe) anlamı

2. demokrasiye uygun
3. elerkil

DEMOKRATIK (türkçe) ingilizcesi

1. adj. democratic
2. pertaining to a democracy
3. pertaining to democratic principles,

DEMOKRATIK (türkçe) fransızcası

1. démocratique

DEMOKRATIK (türkçe) almancası

1. adj. demokratisch
Demokratik ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Demokrasi
Önceki Paylaşımlar