Deney

Alm. Versuch (m)- Experiment (n), Fr. Experience epreuve (f), essai (m), İng. Experiment. 1) Herhangi bir maddenin özellikle ticâret malının birleşiminin anlaşılması, saflık derecesinin tesbit edilmesi, bozulma veya hile durumlarının meydana çıkarılması için yapılan analiz. Meselâ yemek yağının serbest asit muhteviyâtının ne mertebede olduğunun bulunması için yapılan iyot indisi deneyi gibi.

DENEY (türkçe) anlamı

1. (Bak: Tecrübe)

DENEY (türkçe) anlamı

2. bilimsel bir gerçeği göstermek
3. bir yasayı doğrulamak
4. bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılan işlem
5. tecrübe
6. deneyim
7. tecrübe

DENEY (türkçe) ingilizcesi

1. adj. experimental
2. pilot
3. n. experiment
4. test
5. proving

DENEY (türkçe) fransızcası

1. expérience [la]

DENEY (türkçe) almancası

1. n. Versuch
2. Experiment
Alm. Versuch (m)- Experiment (n), Fr. Experience epreuve (f), essai (m), İng. Experiment. 1) Herhangi bir maddenin özellikle ticâret malının birleşiminin anlaşılması, saflık derecesinin tesbit edilmesi, bozulma veya hile durumlarının meydana çıkarılması için yapılan analiz. Meselâ yemek yağının serbest asit muhteviyâtının ne mertebede olduğunun bulunması için yapılan iyot indisi deneyi gibi. 2) Bâzı kânunların uygulanması veya ileri sürülen bâzı fikirlerin doğruluk derecesinin tesbiti için yapılan işlemler. Meselâ gaz kânunlarından birini laboratuvarda talebelere yaptırıp sonuçlarının kânuna uygun olduğunu göstermek için yapılan işlemler. Araştırma bakımından ise, demirin paslanmasında nemin rolünü incelemek için nemli ve nemsiz ortamlarda paslanma derece ve hızının tesbiti için yapılan deneyler misâli.
Önceki Paylaşımlar