Despot

Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon İmparatorluğunda kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

DESPOT (almanca) türkçe anlamı

1. i. despot (m)
2. delibalta (m)
3. düşkünezen (m)

DESPOT (inglizce) türkçe anlamı

4. i. despot
5. zorba
6. acımasız

DESPOT (türkçe) anlamı

7. Bir ülkeyi zora ve baskıya dayanarak yöneten kimse
8. müstebit. Her istediğini ve dilediğini yaptırmak isteyen kimse
9. tiran. Ortodoks Rumların din başkanlarına verilen ad.
10. 2. anlamı despot. zorba. acımasız.
11. 3. anlamı despot. zorba.
12. 4. despot. zorba. zalim. gaddar. kıyıcı (kışı).

Despot (almanca) ingilizcesi

1. n. tyrant
2. oppressor
3. dictator
4. (History) Byzantine or Roman emperor or prince,

Despot İngilizce anlamı ve tanımı

Despot anlamları
    (noun) A master
5. a lord
6. especially
7. an absolute or irresponsible ruler or sovereign.(noun) One who rules regardless of a constitution or laws
8. a tyrant.
Despot tanım:
Kelime: des·pot
9. Söyleniş: 'des-p&
10. t
11. -pä
12. t
13. İşlev: noun
14. Kökeni: Middle French despote
15. from Greek despotEs master
16. lord
17. autocrat
18. from des- (akin to domos house) -potEs (akin to posis husband)
19. akin to Sanskrit dampati lord of the house -- more at DOME
20. POTENT
21. 1 a : a Byzantine emperor or prince b : a bishop or patriarch of the Eastern Orthodox Church c : an Italian hereditary prince or military leader during the Renaissance
22. 2 a : a ruler with absolute power and authority b : a person exercising power tyrannically
23.
Despot ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Autocrat
24. Tyrant
25. ,n. tyrant
26. oppressor
27. dictator
28. (History) Byzantine or Roman emperor or prince
29. n. despot
30. tyrant
31. dictator
32. autocrat
33. adj. autocratic
34. despotic
35. autocratical
36. despotical
fascist,

DESPOT (türkçe) ingilizcesi

37. n. tyrant
38. oppressor
39. dictator
40. (History) Byzantine or Roman emperor or princen. despot
41. tyrant
42. dictator
43. autocratadj. autocratic
44. despotic
45. autocratical
46. despotical
47. fascist

Despot (almanca) fransızcası

1. n. despote (m)

Despot (ingilizce) almancası

1. n. Despot
2. Tyrann
3. Diktator
4. (Geschichte) byzantinischer oder römischer Kaiser oder Prinz

Despot (ingilizce) italyancası

1. s. despota
2. tiranno
3. (stor.) imperatore o principe romano o bizantino

Despot (ingilizce) ispanyolcası

1. s. déspota
2. dictador
3. tirano
4. (Historia) emperador o príncipe romano o bizantino

Despot (ingilizce) portekizcesi

1. s. ditador
2. tirano
3. (História) imperador ou príncipe romano ou bizantino

Despot (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. dictator
2. onderdrukker
3. tiran
4. (Geschiedenis) Byzantijns of Romeins heerser of prins
Despot (Yunanca: δεσπότης, despotes, dişi adı δέσποινα, despoina, Bulgarca ve Sırpça деспот, despot, dişi adı деспотица, despotitsa), Bizans sarayına ait olmakla birlikte Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanılmış olan bir soyluluk unvanı.

Köken ve tanım

Kelimenin orijinali olan Yunanca despotÄ“s, kabaca "Efendi" anlamına gelir ve kyrios kelimesi ile eş anlamlıdır. Yunaca terimin Latince karşılığı dominus'tur ve despotÄ“s zaman zaman sikke basımında olduğu gibi bazı resmi durumlarda Roma İmparatoruna atıf yapmak için kullanılmıştır.

Despot unvanı, 1163 yılında Bizans İmparatoru Manuel I Komnenos tarafından damadı ve geleceğin Macar kralı III. Bíéla'dan başlamak üzere Bizans sarayına mensup kişiler arasındaki en yüksek makam olarak kabul edildi. Despot unvanı taşıyanların çoğunluğunu, Bizans İmparatorluğunun küçük oğlulları ya da damatları oluşturur ve tahtın varisi olan büyük oğulları symbasileus olarak adlandırılırdı. DespotÄ“s unvanı taşıyan kişinin her hangi bir askeri ya da yönetimsel yetkisi ya da gücü olmamakla beraber sarayda, İmparatordan sonra gelen en önemli kişi olma onurunun keyfini sürerdi.

Despot unvanı Dördüncü Haçlı seferindan sonra Bizansın ardılı devletlerde de kullanım alanı buldu ve imparatorluk unvanını elinde tutan her hangi bir hükümdarı tanımlamak için özellikle Latin İmparatorluğu, Bulgaristan, Sırbistan ve Trabzon Krallığında kullanıldı.

Despot kavramının olumsuz bir çağrışım yapmaya başlaması son iki yüzyılda ortaya çıkmış bir durumdur.

Kaynak

  • {{Kaynak wiki
|url=http://en.wikipedia.org/wiki/Despotes |tarih=03 Mart 2008 |dil=İngilizce |madde=Despotes }}Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Despot maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar