Devrimci

Devrimci

Devrimci, devrime etkin biçimde katılan ya da onu destekleyen kişidir.

DEVRIMCI (türkçe) anlamı

1. devrim yapan ya da devrime bağlı olan
inkılapçı.

DEVRIMCI (türkçe) anlamı

2. 1 . Belli bir alanda hızlı
3. köklü ve nitelikli değişiklik yapan kimse.
4. 2 . Devrim yapan veya devrime bağlı olan kimse
5. ihtilalci
6. 3 . eskimişİnkılapçı kimse.
7.

DEVRIMCI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. revolutionary
2. n. reformer
3. reformist
4. revolutionary

DEVRIMCI (türkçe) fransızcası

1. révolutionnaire

DEVRIMCI (türkçe) almancası

1. n. Revolutionär
2. Umstürzler
3. adj. revolutionär
Devrimci ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: devrim

Önceki Paylaşımlar