Dice

DICE (inglizce) türkçe anlamı

1. f. zar atmak
2. küp küp kesmek
3. i. zar oyunu
4. zarlar

DICE (türkçe) anlamı

5. (i).
6. (çoğ). (bak die)
7. (f). oyun zarları
8. (f). dama şekilleriyle süslemek
9. zar şeklinde kesmek. dicebox (i). zar atmaya mahsus kupa. Ioaded dice hileii zar.,zar oyunu/zar,dice doğra/zarlarla oyna.
10. 2. anlamı zar. oyun zarları. (yemek) kuşbaşı doğramak. küp şeklinde kesmek. (for/with ile) zar atmak. zarlarla oynamak.
11. 3. anlamı zar. oyun zarlari. (yemek) kusbasi dogramak. küp seklinde kesmek. (for. with ile) zar atmak. zarlarla oynamak.
1.

Dice İngilizce anlamı ve tanımı

Dice anlamları
    (noun) Small cubes used in gaming or in determining by chance
2. also
3. the game played with dice. See Die
4. n.(pl. ) of Die(v. i.) To play games with dice.(v. i.) To ornament with squares
5. diamonds
6. or cubes.
Dice tanım:
Kelime: dice
7. Söyleniş: 'dIs
8. İşlev: noun
9. Türleri: plural dice
10. Kökeni: Middle English dyce
11. from dees
12. dyce
13. plural of dee die -- more at DIE
14. 1 a : DIE 1 b : a gambling game played with dice
15. 2 plural also dic·es : a small cubical piece (as of food)
16. 3 : a close contest between two racing-car drivers for position during a race
17. - no dice 1 : of no avail : no use : FUTILE 2 : 1NO 3 no dice to my request>
18.
Dice ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Cube
19. Die
20. ,n. cubes with different numbers of spots on each side (used in games of chance)
21. v. chop into small cubes
22. play games with dice
23. v. say
24. tell
25. utter
26. claim
27. declare
28. speak
29. talk
30. bid
31. mean

Dice (ingilizce) fransızcası

1. n.
2. dés (jeu)
3. v. découper en dés
4. jouer aux dés

Dice (ingilizce) almancası

1. n. Würfel
2. v. würfeln
3. Würfel spielen
4. in Würfel schneiden

Dice (ingilizce) italyancası

1. s. dadi
2. gioco dei dadi
3. dadini
4. cubetti
5. quadratini
6. v. tagliare a dadini
7. disegnare a scacchi
8. perdere ai dadi

Dice (ingilizce) ispanyolcası

1. s. dados
2. v. jugar a los dados

Dice (ingilizce) portekizcesi

1. s. dado
2. dados
3. cubos (para jogos)
4. v. jogar dados
5. cortar em cubos

Dice (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. dobbelsteen
2. blokje
3. ww. met dobbelstenen spelen
4. dobbelen
5. in dobbelstenen snijden
Dice Dice
2008-09-09T00:00:00+03:00 · Dice
Dice haritadaki konumu.
Dice haritası
Dice
Bu haritaya tıklayrak dinamik hale getirebilirsiniz. Detaylı Dice haritası için tıklayınız
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar