Dil Ile Kültürün Ortak Özellikleri Nelerdir?

5 tane ortak özellik olursa yeter

*dil ve kültür birbirini tamamlar *birbirini olumlu etkiler *dil ve kültür milletin simgesi olarak tanımlanır
0 Yorum Yap
Dil ve kültürün ortak özellikleri:
* Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
* Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
* Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
* Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
0 Yorum Yap
Dil ve kültürün ortak özellikleri:
* Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
* Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
* Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
* Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
0 Yorum Yap
1-)İkisininde ilkeleri vardır.
2-)Nesilden nesile aktarılabilir.
3-)Her ikiside toplumsaldır.
4-)İkisi birbirini tamamlar ve ikisi ayrılmaz bir bütündür.
5-)İkiside geliştirilebilir.
0 Yorum Yap
nesilden nesile aktarılabilir
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar