Dil Ve Kültürün Ortak Özellikleri

Dil ve kültürün ortak özellikleri:


•Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.


•Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.


•Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

•Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.

yayınladığım bu cevap kendim tasarlamadığıma göre bu cevap (ç)alıntıdır.
0 Yorum Yap
ikisininde ilkeleri wardır,nesilden nesile aktarılırlar,ikisi birbirini tamamlar ve ayrılmaz bir bütündür,ikiside geliştirilebilir,toplumsaldırlar..
0 Yorum Yap
a) Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.

b) Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.

c) Kültür ve dil bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.

d) Kültür ve dil bir milletin en önemli ortak özelliklerinden-dir.
0 Yorum Yap
Dil ve kültürün ortak özellikleri:
1. Dil ve kültür geçmiş ile gelecek arasında bir köprü vazifesi görür.
3. Bir toplumun oluşmasında ve ayakta kalmasında ortak dil ve kültürün önemli bir payı vardır.
3. Dil ve kültür bir toplumun yaşayış biçiminden önemli izler taşır.
4. Dil ve kültür bir milletin en önemli ortak özelliklerindendir.
5. Dil ve kültür'in ikisininde ilkeleri vardır.
6. Dil ve kültür nesilden nesile aktarılabilirler.
7. Dil ve kültür geliştirilebilirler.
8. Dil ve kültür toplumsaldır.
9. Dil ve kültür birbirlerini tamamlar ve ayrılmaz bir bütünü oluştururlar.
0 Yorum Yap
1)nesilden nesile aktarıla
2)ikiside geliştirile bilir
3)her ikiside toplumsaldır
4)toplum arasında iletişimi saglar
5)ikiisde birbirini tamamlar
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar