1. Bir sözü her zaman
2. yerli yersiz tekrarlamak.Şey sözünü diline pelesenk etmişsin
her cümlenin başında kullanıyorsun. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Bir sözü her zaman tekrarlamak. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız Bir sözü her zaman
3. yerli yersiz tekrarlamak.Şey sözünü diline pelesenk etmişsin
her cümlenin başında kullanıyorsun. Diğer Türkçe deyimlere için tıklayınız

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

    İlgili Konu Başlıkları Tümü

    Dil

    Dil, insanlar arasında iletişimi sağlayan sesli ya da yazılı simgeler sistemi. Dil simgelerine "gösterge" adı verilir. Bu göstergeler, saymaca bir nitelik taşır; anlamlan doğal bir bağlantıdan kaynaklanmayıp toplumsal bir anlaşmadan, bireyler arasında üstü kapalı bir uzlaşmadan ...