Dirlik

DIRLIK (türkçe) anlamı

1. yaşayış
2. hayat
3. sağlık
4. geçimerinç
huzur.osmanlı ımparatorluğu'nda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık ya da bir yere bağlı gelir.

DIRLIK (türkçe) anlamı

5.
6. 1 . Yaşayış
7. hayat
8. sağlık
9. varlık
10. geçim
11. 2 . Huzur
12. erinç:
Madem birsin
13. birlik olsun / Dilde
14. dinde
15. milliyette / Murat et de dirlik olsun / Baştan başa cemiyette.- O. S. Orhon.
16. 3 . tarih Osmanlı İmparatorluğu'nda bir hizmete karşılık olmak üzere bir kimseye devletçe verilen aylık veya bir yere bağlı gelir:
Zaten onun için
17. hazinelerin
18. varlıkların
19. dirliklerin ne değeri vardır.- S. Ayverdi.

DIRLIK (türkçe) ingilizcesi

1. life
2. health
3. livelihood
4. peace
5. amity

DIRLIK (türkçe) almancası

1. n. Ruhe
2. Wohlstand
3. Wohlergehen
4. Wohlfahrt
5. Einvernehmen
} Dirlik; terim olarak, tımar sistemi ile devletin bazı hizmetler karşılığında, bir takım asker ve memurlara verdiği miktarı belirli gelir kaynaklarının genel adıdır.Dirlik sistemi ile devlet, daha çok ürün olarak alınan vergileri toplayıp hazineye aktarmak gibi bir yükten kurtuluyor, bu işi vergileri kaynağından toplayabilecek görevlilere bırakıyordu. Bu görevliler hem kendilerine vergileri bırakılmış dirlik alanını yönetiyor, hem de çağrıldığı anda beslediği askerlerle savaşlara katılabiliyordu. Miri arazinin en önemli bölümünü oluşturan bu dirlik sistemi ile devlet ordusunun büyük bir bölümünü oluşturan atlı eyalet askerlerini meydana getiriyordu. Dirlik arazide toprak dirlik sahibinin mülkü değildi, yani Miri arazinin, devlete ait arazi olmasından dolayı, bu toprakların asıl sahibi devlettir. Dirlik sahibi, torağın sahibi değildi ama dirlik bölgesini koruma, kollama ve gözetme hakkına sahipti. Bu yönetim hakkını hiçbir zaman keyfi olarak kullanamaz, kadı denetiminde dirliğini yönetirdi.

Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Dirlik maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar