Divan-I Hümayun Kim Tarafından Ve Ne Zaman Kurulmuş? Kim Tarafından Ve Ne Zaman Kaldırılmıştır

Divan-ı Hümayun kim tarafından kaldırılmıştır? Kim tarafından kurulmuştur? Divan-ı Hümayun ne zaman kurulmuş ve kaldırılmıştır?

Divanı hümayunun tam kuluş tarihi bilinmiyor. Orhan gazi zamanında (1326 ile 1362 arasında padişahlık yapmıştır) kurulmuş, 1826 da II. Mahmut tarafından kaldırılmıştır. Divanı hümayun yerine Meclis-i Vükela (veya Heyeti Vükela-bakanlar kurulu) oluşturulmuştur.
0 Yorum Yap
Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişah sarayında toplanan ve şimdiki Bakanlar kurulu gibi memleketin önemli işlerini gören, bu arada müracaat dilekçelerini de kabul ederek bir çeşit yüksek mahkeme vazifesi de gören kurumdur. Divan-ı Hümayun , Topkapı Sarayındaki Kubbealtı dairesinde toplanırdı. Kuruluşu, Orhan Gazi dönemindedir. Devletin ilk zamanlarında devlet işleri ya doğrudan doğruya padişahlar tarafından ya da sadrazamlar tarafından görülürdü. İstanbul'un alınmasından sonra, devlet işlerinin çoğalması, böyle bir divanın kurulmasını gerekli kılmıştır. Divan-ı hümayun, 18. yüzyıldan sonra önemini kaybetmesine rağmen, büsbütün ortadan kaldırılmayarak, imparatorluğun sonuna kadar muhafaza edilmiştir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması; Osmanlı Devleti'nin sona ermesiyle Divan-ı Hümayun'da kaldırılmıştır.
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar