Diyalog

Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca`dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe`ye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

DIYALOG (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Karşılıklı konuşma.
3. 2 . Oyun
4. roman
5. hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması:
Kişileri canlı
6. diyalogları kişilerin karakter özelliklerini yansıtacak gibi ustalıkla seçilmişti.- N. Cumalı.
7. 3 . Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.
8. 4 . mecaz Anlaşma
uyum sağlama veya bu yolda çalışma.

DIYALOG (türkçe) anlamı

9. karşılıklı konuşma
10. anlaşma
11. uyum sağlama ya da bu yolda çalışma.oyun
12. roman
13. öykü gibi yapıtlarda iki ya da daha çok kimsenin konuşması.bu biçimde konuşmalı yazılmış yapıt.

DIYALOG (türkçe) ingilizcesi

1. n. dialog
2. dialogue
3. script
4. duologue
5. colloquy
6. interlocution

DIYALOG (türkçe) fransızcası

1. dialogue [le]
2. concertation [la]

DIYALOG (türkçe) almancası

1. n. Dialog
2. Wechselgespräch
3. Gespräch
4. Wechselrede
Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca`dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe`ye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

Bir diyalogdan söz edebilmek için asgari şu unsurların varlıkları gereklidir:
  • Bir alıcı ve vericinin varlığı
  • İletilmek istenen bir mesaj.


İletişimde bulunan kişiler görsel ya da işitsel işaretler yoluyla diyalog kurabilirler. Diyalogda ulaştırılmak istenen mesaj belli kodlar (dil, jargon vs.) aracılığıyla iletilir. Mesajın belli bir amacı vardır.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki Diyalog maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Önceki Paylaşımlar