Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca`dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe`ye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

DIYALOG (türkçe) anlamı

1.
2. 1 . Karşılıklı konuşma.
3. 2 . Oyun
4. roman
5. hikâye vb. eserlerde iki veya daha çok kimsenin konuşması:
Kişileri canlı
6. diyalogları kişilerin karakter özelliklerini yansıtacak gibi ustalıkla seçilmişti.- N. Cumalı.
7. 3 . Konuşmaya dayanılarak yazılmış eser.
8. 4 . mecaz Anlaşma
uyum sağlama veya bu yolda çalışma.

DIYALOG (türkçe) anlamı

9. karşılıklı konuşma
10. anlaşma
11. uyum sağlama ya da bu yolda çalışma.oyun
12. roman
13. öykü gibi yapıtlarda iki ya da daha çok kimsenin konuşması.bu biçimde konuşmalı yazılmış yapıt.

DIYALOG (türkçe) ingilizcesi

1. n. dialog
2. dialogue
3. script
4. duologue
5. colloquy
6. interlocution

DIYALOG (türkçe) fransızcası

1. dialogue [le]
2. concertation [la]

DIYALOG (türkçe) almancası

1. n. Dialog
2. Wechselgespräch
3. Gespräch
4. Wechselrede
Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca`dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe`ye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

Bir diyalogdan söz edebilmek için asgari şu unsurların varlıkları gereklidir:
 • Bir alıcı ve vericinin varlığı
 • İletilmek istenen bir mesaj.


İletişimde bulunan kişiler görsel ya da işitsel işaretler yoluyla diyalog kurabilirler. Diyalogda ulaştırılmak istenen mesaj belli kodlar (dil, jargon vs.) aracılığıyla iletilir. Mesajın belli bir amacı vardır.Kaynak

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki diyalog maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Diyalog

  Diyalog iki ya da daha çok kişinin karşılıklı konuşmalarıdır. Kelimenin etimolojik kökeni Yunanca`dır. Sözcüğün Yunanca aslı, Türkçe`ye "düşünceyi takip etmek" olarak çevrilebilecek bir anlama gelmektedir.

  Diyalog Avrasya

  Diyalog Avrasya (da), Türkiye'de ve tüm Avrasya'da yayınlanmakta olan Türkçe ve Rusça dergi. Türkiye menşeili olan derginin da kısaltması Rusçada "evet" anlamına gelmektedir.

  Diyalog Avrasya (dergi)

  Diyalog Avrasya (``da``) Türkiye menşeili olmak üzere Türkiye`de ve tüm Avrasya`da yayınlanmakta olan Türkçe ve Rusça dergi. İsmi olan ``da`` Rusça`da evet manasına gelmektedor. Rusya ve Türkiye dahil, Avrasya`nın bütün cumhuriyetlerinde resmi temsilcilikleri var.

  Bollywood Film Ödülleri € En İyi Diyalog

  Bollywood Film Ödülleri – En İyi Diyalog, 1999-2007 yılları arasında Long Island’da düzenlenen Bollywood Film Ödülleri'ni kazanan diyalog yazarlarının listesidir.

  Kültürlerarası Diyalog Platformu

  Kültürlerarası Diyalog Platformu, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın desteklediği bir çalışma grubudur. Kısa adı KADİP'tir.

  Doom

  1993 yılı yapımı FPS türü ID Software yapımı bilgisayar oyunu.

  Dram

  Dram yada Drama. Hayatı, acıklı ve bazan güldürücü yönleriyle bir arada işleyen; insana toplum içindeki vazifelerini hatırlatan; ahlaki değerleri ön planda tutan; nesir ve nazım şeklinde sahnede oynanan bir tiyatro türü.

  Lysis

  ''Lysis'', (Antik Yunanca: Λύσις) Yunan filozof Platon'un gençlik dönemi diyaloglarından biridir. Diyalog dostluk (philia) kavramının doğasını felsefi yönden işlemesi bakımından önemlidir.

  Script

  Betik dili (İng. scripting language veya script language), uygulamaları denetlemek için kullanılan bir programlama dilidir.