Doğal Afetlerin Oluşum Nedenleri

doğal afetler

doğal afetlerin oluşum nedenleri doğal afetlerin oluşum nedenleri
2010-03-29T22:24:13+03:00
Doğal afet doğal bir çevrede varlığını sürdüren toplumların beklenmedik bir anda canlarının, mallarının ya da güvenliklerinin tehlikeye girmesi veya yok olmasıdır. Bunlar çığ, kıyı erozyonu, kuraklık, deprem, sel, sis, don, dolu, toprak kayması, yıldırım, kar, kasırga (tropikal siklon, tayfun), hortum, volkanik patlamalar, tsunami ve rüzgârdır. ormanların yok edilmesi ve çölleşme gibi kimi çevresel bozulmalar da bir afet nedeni olabilir veya bunların yayılmaları bir afetin ortaya çıkmasına sebep olabilir
0 Yorum Yap
Önceki Paylaşımlar