Dua

Dua

Dua Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer. Allahü tealaya yalvararak, muradını, dileğini isteme. Allahü teala, dua eden Müslümanları sever. Dua müminin silahıdır. Dinimizin temel direklerinden biridir. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen; “Bana halis kalp ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim.” (Mü’min suresi:

DUA (türkçe) anlamı

1. tanrı'ya yalvarma
2. yakarış
3. yakarı
4. ibadet ya da yakarma amacıyla okunan dinsel değeri olan metin.

DUA (türkçe) ingilizcesi

1. [Dua]n. prayer
2. devotions
3. blessing
4. invocation
5. orison

DUA (türkçe) fransızcası

1. prière [la]
2. oraison [la]
3. chapelet [le]
4. exorcisme [le]
5. office [le]

DUA (türkçe) almancası

1. n. Gebet
Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer.

Duâ yakarış manasına gelen Arapça kökenli sözcük. Tanrı'ya yalvama, yakarış için söylenen dinî metin. Bir veya bir kaç cümleden oluşabileceği gibi uzun bir metin de olabilir. Ayrıca çeşitli hareketler de içerebilir. Dua özellikle monoteistik dinlerde çokönemli bir yere sahip olsa da, politeistik dinlerde çok çeşitli dua formları görülebilir. Monoteistik dinlerin için İbrahimi dinler olarak tanımlanabilecek üç semavi dinin (Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet) kendi içlerinde benzeşen ve diğer monoteistik dinlerden bazı noktalarda farklılaşmış bir dua kavramı ve anlayışı vardır.

Bu makalede genel olarak Duâ kavramı incelenmiştir. Bazı büyük dinlerdeki duâ anlayışı kısaca açıklanmıştır. Her dinin detaylı olarak duâya bakış açısı ve özel formdaki duâları hakkında bilgi için lütfen o dinin makalesine bakınız.

İslam dininde Duâ

İslam dininde dua; "bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allah'a yalvarması" olarak tanımlanabilir.

Duanın mahiyeti ve önemi İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde de(İslam'da peygamber Muhammed'in sözleri) belirtilmiştir:

  • "Bana (hâlis kalb ile) duâ ediniz. Duânızı kabûl ederim." (Mü'min sûresi: 60)
  • "Mü'minin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır duâ kabûl olur. Bir melek, "Allahü teâlâ, bu iyiliği sana da versin!Âmin" der. Meleğin duâsı red edilmez." (Hadîs-i şerîf-Riyâz-üs-Sâlihîn)


Kuran'da ve hadislerde çeşitli yerlerde sadece iyi yürekle yapılan duaların kabul edileceği belirtilmektedir. Bir çok teologa ve klasik islam alimlerine göre İslam'da önemli bir yer tutan "namaz" da bir tür dua formudur.Önceki Paylaşımlar