dua

Dua Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer. Allahü tealaya yalvararak, muradını, dileğini isteme. Allahü teala, dua eden Müslümanları sever. Dua müminin silahıdır. Dinimizin temel direklerinden biridir. Dua gelmiş olan dertleri, belaları giderir. Gelmemiş olanların da gelmelerine mani olur. Allahü teala Kur’an-ı kerimde mealen; “Bana halis kalp ile dua ediniz! Böyle duaları kabul ederim.” (Mü’min suresi:

DUA (türkçe) anlamı

1. tanrı'ya yalvarma
2. yakarış
3. yakarı
4. ibadet ya da yakarma amacıyla okunan dinsel değeri olan metin.

DUA (türkçe) ingilizcesi

1. [Dua]n. prayer
2. devotions
3. blessing
4. invocation
5. orison

DUA (türkçe) fransızcası

1. prière [la]
2. oraison [la]
3. chapelet [le]
4. exorcisme [le]
5. office [le]

DUA (türkçe) almancası

1. n. Gebet
Alm. Gebet, Fr. Priere, invocation, litanies, İng. Prayer.

Duâ yakarış manasına gelen Arapça kökenli sözcük. Tanrı'ya yalvama, yakarış için söylenen dinî metin. Bir veya bir kaç cümleden oluşabileceği gibi uzun bir metin de olabilir. Ayrıca çeşitli hareketler de içerebilir. Dua özellikle monoteistik dinlerde çokönemli bir yere sahip olsa da, politeistik dinlerde çok çeşitli dua formları görülebilir. Monoteistik dinlerin için İbrahimi dinler olarak tanımlanabilecek üç semavi dinin (Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet) kendi içlerinde benzeşen ve diğer monoteistik dinlerden bazı noktalarda farklılaşmış bir dua kavramı ve anlayışı vardır.

Bu makalede genel olarak Duâ kavramı incelenmiştir. Bazı büyük dinlerdeki duâ anlayışı kısaca açıklanmıştır. Her dinin detaylı olarak duâya bakış açısı ve özel formdaki duâları hakkında bilgi için lütfen o dinin makalesine bakınız.

İslam dininde Duâ

İslam dininde dua; "bir kimsenin kendisi veya başkası hakkında bir dileğine bir arzusuna kavuşması için Allah'a yalvarması" olarak tanımlanabilir.

Duanın mahiyeti ve önemi İslam dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de ve hadislerde de(İslam'da peygamber Muhammed'in sözleri) belirtilmiştir:

 • "Bana (hâlis kalb ile) duâ ediniz. Duânızı kabûl ederim." (Mü'min sûresi: 60)
 • "Mü'minin din kardeşi için, arkasından yaptığı hayır duâ kabûl olur. Bir melek, "Allahü teâlâ, bu iyiliği sana da versin!Âmin" der. Meleğin duâsı red edilmez." (Hadîs-i şerîf-Riyâz-üs-Sâlihîn)


Kuran'da ve hadislerde çeşitli yerlerde sadece iyi yürekle yapılan duaların kabul edileceği belirtilmektedir. Bir çok teologa ve klasik islam alimlerine göre İslam'da önemli bir yer tutan "namaz" da bir tür dua formudur.Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Her Güne Bir Dua

  Her Güne Bir Dua, Semine ve Senai Demirci tarafından yazılmış bir din kitabı. 2002 yılının nisan ayında Furkan Kitaplığı tarafından basılmıştır.

  Ye Dua Et Sev

  ''Ye, Dua Et, Sev'' (Orijinal adı: ''Eat, Pray, Love''), Elizabeth Gilbert tarafından yazılan kitap. Amerika'daki ilk basımı 16 Şubat 2006'da yapılmıştır. Ye, Dua Et, Sev filmi 13 Ağustos 2010'da vizyona girmiştir. Pegasus Yayınlarının 2008'de yayınladığı eseri Türkçeye İstem ...

  Dua Halil Esved

  Dua Halil Esved (Arap:دعاء خليل أسود; d. 1990 - 7 Nisan 2007), 17 yaşındayken töre cinayetine kurban giden Iraklı Yezidi kız. Sokak ortasında çevresini saran kalabalık tarafından dövüldükten sonra taşlanarak öldürülmüştür. 7 Nisan 2007'de öldürüldüğü ...

  Din

  Din, insanın kutsal saydığı gerçeklikle ilişkisi; bu ilişkinin çerçevesini oluşturan inançlar, öğretiler, değer yargılan, davranış kuralları, tapınma biçimleri ve kurumsal yapılar. Dinlerin temelini oluşturan kutsal gerçekliğin doğaüstü ya da kişileşmiş bir varlık, bu ...

  Exorcism

  Egzorsizm görünmeyen bir varlığın etkisi altına girdiği sanılan kimseyi çeşitli yöntemlerle bu etkiden kurtarmaya çalışma olarak tanımlanır. Terim, yüksek bir otoriteye başvurularak musallat varlığın engellenmesini ya da lanetlenmesini ifade etmek üzere, eski Yunanca’da ...

  Gloria

  Gloria 1980 yapımı ödüllü film. John Cassavetes tarafından yazılıp yönetilen film bir çete elemanının sevgilisinin, korumak amaçlı ufak bir çocuğu kaçırıp saklamasını anlatıyor.

  Hijra

  Hijra (Urduca: ہجڑا , Hintçe: हिजड़ा), Güney Asya kültüründe üçüncü cins olarak kabul edilen kişiye verilen isimdir.