Duha Suresi, (Arapça:سورة الضحى) Kur'an'ın 11 ayetten oluşan 93. suresidir. Duha, kuşluk vakti anlamına gelir.

DUHA (türkçe) anlamı
1. (Arapça). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-ı Kerim'de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

duha ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: Duha Suresi

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Duha

  Duha Suresi, (Arapça:سورة الضحى) Kur'an'ın 11 ayetten oluşan 93. suresidir. Duha, kuşluk vakti anlamına gelir.

  Duha Vakti

  Duha Vakti şer’i gündüz müddetinin, yani imsaktan (oruca başlama vaktinden) güneş batana kadar olan sürenin dörtte biri. Duha vaktini bulmak için ezani imsak vakti yirmi dört saatten çıkarılır. Sonuç dörde bölünür, bu netice ezani imsak vaktine eklenirse, ezani duha vakti ...

  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul, kısaca Deli Dumrul, Dede Korkut hikayelerinde adı geçen, bir çayın üzerine bir köprü yaptırmış ve gelen geçeninden otuz üç akçe alan, geçmeyeninden döve döve kırk akçe alan, atasözüne konu olan kişidir.Deli Dumrul bır toy düzenler ve bu toyda ...

  Duha Suresi

  Kur`an`ın 30.Cüz`ünde yer alan 93 sıra numaralı 11 ayetten oluşan suresi.Rahmân ve Rahîm olan Allah`ın adıyla.

  Katar

  Katar ya da resmî adıyla Katar Emirliği (Arapça: دولة قطر, ''Devletü'l-Katar''), Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan Basra Körfezi'ne uzanan ülke. Kuzeybatıda Bahreyn, batı ve güneyde Suudi Arabistan ve doğuda Birleşik Arap Emirlikleri'yle çevrilidir. Tek sınır komşusu ...

  Zaman

  Zaman Değişmekte olan bir standart hadiseyle kıyaslanarak ölçülen; başlangıç ve son kabul edilebilecek iki hadise veya vakit arasında geçen müddet (süre). Zamanın ölçülmesinde ekseriya bir sarkacın salınımı, dünyanın dönüşü veya bir elektromanyetik radyasyonun titreşimi ...

  Hz. Muhammed

  Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye ...

  Dede Korkut Hikayeleri

  Dede Korkut’un destanların ilk anlatıcısı olduğu tahmin edilmektedir. Hikayelerde veli bir kişi olarak ortaya çıkar. Oğuzlar önemli meseleleri ona danışırlar. Keramet sahibi olduğuna inanılır. Gelecekten haberler verdiği söylenir. Ozan ve kamdır. Kopuz çalıp, hikmetli sözler ...

  Kuran Sureleri

  Kur’andaki sıraya göre Sure isimleri 1. Fatiha 2. Bekara 3. Âl-i İmran 4. Nisa 5. Maide 6. En’âm 7. A’raf 8. Enfal 9. Tevbe

  Kevser Suresi

  Kevser Suresi (Arapça: سورة الكوثر ) Kur`an-ı Kerim`in yüz sekizinci sûresidir. Üç âyet, on kelime ve kırkiki harften ibarettir.

  Deli Dumrul

  Duha Koca Oğlu Deli Dumrul (kısaca Deli Dumrul).

  Tausug Dili

  Tausug dili, ( بَهَسَ سُوگ,Bahasa Sūg) Filipinler,Malezya ve Endonezya'da Tausuglar tarafından konuşulan bir dil.Dünyada yaklaşık olarak 1 milyon kişinin anadilidir ve Filipinler'de bölgesel dildir.Tausug dili Arap alfabesi'nden uyarlanmış olan Jawi alfabesi ile yazılır.

  Varayca

  Varayca