Duman

Duman

Duman Alm. Rauch (m), Fr. Fumee (f), İng. Smoke, fume. Yanan maddelerden çıkan siyah veya esmer renkli gaz içindeki katı tanecikler. Duman, katı, sıvı ve gaz olan cisimlerin karışımından meydana gelmiştir. Bu karışımların yapı ve özellikleri hep aynı olmaz. Duman ile sis birbirine çok benzeyen aslında aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. Bacadan ve vapurdan çı

DUMAN (türkçe) anlamı

1. bir maddenin yanmasıyla çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara ya da esmer renkli gaz
2. kötü
3. yaman.havalanan ince tozların ya da sisin havada oluşturduğu bulanıklık
4. esrarmeyve
çiçek ya da içinde buz bulunan kapların üzerindeki buğumsu görüntü.

DUMAN (türkçe) anlamı

5. 1 . Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı zerrelerle buğu bulunan kara veya esmer renkli gaz:
6. Emin ol ki her sigara yakışta / Daha duman tüter tütmez ordayım.- B. S. Erdoğan.
7. 2 . Havalanan tozların veya sisin oluşturduğu bulanıklık:
8. Köyünün üstüne boz bir duman çökmüştü.- Y. Kemal.
9. 3 . argoKötü
10. yaman
11. İşimiz duman. Hâlimiz duman.-
12. 4 . argoEsrar.
13. Atasözü
14. deyim ve birleşik fiiller
15. dumana boğmak
16. duman almak
17. duman altı etmek
18. duman altı olmak
19. duman attırmak
20. duman etmek
21. dumanı doğru çıksın
22. dumanı üstünde
23. dumanı vermek
24. (işi veya durumu) duman olmak

DUMAN (türkçe) ingilizcesi

1. [Duman]n. smoke
2. mist
3. fume
4. fog

DUMAN (türkçe) fransızcası

1. fumée [la]
2. brume [la]

DUMAN (türkçe) almancası

1. n. Nebel
2. Rauch
Duman Alm. Rauch (m), Fr. Fumee (f), İng. Smoke, fume. Yanan maddelerden çıkan siyah veya esmer renkli gaz içindeki katı tanecikler. Duman, katı, sıvı ve gaz olan cisimlerin karışımından meydana gelmiştir. Bu karışımların yapı ve özellikleri hep aynı olmaz. Duman ile sis birbirine çok benzeyen aslında aynı olmayan şeylerdir. Eğer gaz içinde ince sıvı damlacıkları yayılmış ise bu sistir. Duman ise katı, sıvı ve gazların karışımıdır. Bacadan ve vapurdan çıkan dumanda kül, yanmamış kömür, karbon (is), yoğunlaşmış su damlacıkları ve katran tanecikleri bulunur.

Duman rüzgar olmadığı zamanlarda düz olarak yükselir. Bacadan çıkan dumanın durumuna göre rüzgarın, şiddet ve istikameti anlaşılabilir. Duman yukarıya doğru yükselirken hava tabakalarına çarpar ve kendine uygun yol bulur. Kendisinde bulunan enerji zamanla kaybolur; rüzgar varsa duman hemen havaya karışır.

Duman dedektörü: Binalarda yangın çıkması durumunda, içeride bulunanları zamanında ikaz etmek amacıyla kullanılan alarm cihazıdır. Duman dedektörleri, dumanı algıladıklarında, tiz ve yüksek sesli sirenler çalmaya başlar ve bu arada flaşlar yanıp söner. Fotoelektrikli ve iyonlaşmalı olmak üzere başlıca iki tür duman dedektörü vardır. Bunlar, ışığa hassas fotosellerden faydalanılarak hazırlanmış fotoelektrikli duman dedektörü ve iyonlaşmalı duman dedektörleridir.

Fotoelektrikli dedektörlerin hassasiyeti daha düşük olduğundan, bu cihazlar umumiyetle yavaş veya içten yanma tehlikesinin daha büyük olduğu yerlerde kullanılır. İyonlaşmalı dedektörlerin algılama gücü daha yüksektir. Bu sebeble de, yangının hızla yayılma tehlikesinin bulunduğu binalarda kullanılır. Bugün birçok büyük merkezlerde, her iki duman dedektörü bir arada kullanılmaktadır.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar