birde dünyanın yuvarlak olduğunu bulan kişiler

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.