Duygu

Duygu, beynimizin bize hissettirdiği bazıları hormonsal bazıları da zihinsel sebeplerden oluşan çeşitli hisler.

DUYGU (türkçe) anlamı

1. duyularla algılama
2. duyumsama
3. his
4. ahlaki
5. estetik vb. şeyleri değerlendirme
6. onlara bağlanma yeteneği.
7. belirli nesne
8. olay ya da bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
9. aşk
10. önsezi
kendine özgü bir ruhsal devinim ve devinimlilik.

DUYGU (türkçe) anlamı

11. 1 . Duyularla algılama
12. his
13. Bitkilerde duygu var mı?-
14. 2 . Belirli nesne
15. olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim:
16. Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa
17. duygu payı da ondan az değildir.- B. Felek.
18. 3 . Önsezi:
19. Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır.- A. Gündüz.
20. 4 . Nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği.
21. 5 . Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik:
22. Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu
23. fena bir duygu
24. fenayım
25. fena oluyorum
26. çok fenayım duygusu kapladı.- P. Safa.
27. Atasözü
28. deyim ve birleşik fiiller
29. ... duygusu uyandırmak
duygu uyanmak

DUYGU (türkçe) anlamı

30. (Türkçe) Kadın ismi 1. His. 2. Duyulan
31. işitilen
32. hissedilen şey.

DUYGU (türkçe) ingilizcesi

1. n. feeling
2. emotion
3. feel
4. sense
5. sensation
6. chord
7. sentiment

DUYGU (türkçe) fransızcası

1. sens [le]
2. sentiment [le]
3. impression [la]
4. voix [la]

DUYGU (türkçe) almancası

1. n. Empfindung
2. Gefühl
3. Impression
4. Saite
5. Sentiment
Duygu, beynimizin bize hissettirdiği bazıları hormonsal bazıları da zihinsel sebeplerden oluşan çeşitli hisler.
Önceki Paylaşımlar