E

E Türk alfabesinin altıncı harfi. Fizikte “é”, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada “elif” harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında telaffuz edilir ve telaffuzu sırasında dilin ucu alt çenenin ön dişlerine yapışır. E orta uzunlukta geniş ve ince bir sestir. Açık ve “i” sesine yakın kapalı şekilde kullanılan “e” harfi, Anadolu ve Rumeli ağızlarında karışmış durumdadır. Türkiye Türkçesinde açık ve kapalı olan “e” seslerinin yazılışı a

E (almanca) türkçe anlamı

1. i. Mi notası (n)

E (inglizce) türkçe anlamı

2. i. zayıf not

E (türkçe) anlamı

3. türk abecesinin altıncı harfi
4. sesbilim bakımından ince ünlülerin düz ve geniş olanını gösterir
5. başına getirildiği tümcedeki kavrama göre türlü tonlar alarak kimi duyguları anlatır.nota imlerini harflerle gösterme yönteminde mi sesini bildirir
6. (soru vurgusuyla) şaşma ve merak anlatır.sonuç niteliğinde bulunan tümcenin başına getirildiğinde öyle ise
7. öyle olunca
8. mademki öyle sözleri gibi koşul niteliğinde olan bir tümce yerini tutar.

E (almanca) ingilizcesi

n. third tone of the C-major scale (Music),

E (fransızca) ingilizcesi

1. (f) n. e
2. fifth letter of the English alphabet,Kelime: e
3. Söyleniş: 'E
4. İşlev: noun
5. Türleri: plural e's or es /'Ez/
6. Usage: often capitalized
7. often attributive
8. 1 a : the 5th letter of the English alphabet b : a graphic representation of this letter c : a speech counterpart of orthographic e
9. 2 : the 3d tone of a C-major scale
10. 3 : a graphic device for reproducing the letter e
11. 4 : one designated e especially as the 5th in order or class
12. 5 a : a grade rating a student's work as poor and usually constituting a conditional pass b : a grade rating a student's work as failing c : one graded or rated with an E
13. 6 : a transcendental number having a value to eight decimal places of 2.71828183 that is the base of natural logarithms
7 : something shaped like the letter E,

E (türkçe) ingilizcesi

14. n. fifth letter of the English alphabetn. e
15. fifth letter of the English alphabet
16. (Music) third tone of the C-major scalen. e
17. fifth letter of the English alphabet,

E (almanca) fransızcası

1. n. mi {mus.} (m)

E (türkçe) almancası

1. E
2. e
3. E
4. e
5. hemann
6. Ehepartner
7. Gatte
8. Gemahl
9. Mann
10. Partner(in)

E (ingilizce) italyancası

1. s. e
2. Es. e
3. E

E (ingilizce) ispanyolcası

1. s. mii [Mus.] (m)

E (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. mi [muz.]
E Türk alfabesinin altıncı harfi. Fizikte “é”, elektronun sembolüdür. Osmanlıcada “elif” harfinin hemzeli şekli olup, bunun üstünlü olarak okunmasıdır. Türkçede dil ve damağın ön tarafında telaffuz edilir ve telaffuzu sırasında dilin ucu alt çenenin ön dişlerine yapışır. E orta uzunlukta geniş ve ince bir sestir. Açık ve “i” sesine yakın kapalı şekilde kullanılan “e” harfi, Anadolu ve Rumeli ağızlarında karışmış durumdadır. Türkiye Türkçesinde açık ve kapalı olan “e” seslerinin yazılışı aynıdır.

Kapalı “e” sesi, Türkçede daha çok ilk hecede görülür: El (yabancı), yedi, yemek gibi. Açık “e” sesi ise hemen her hecede görülebilir: Et, emek, elemek gibi.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Önceki Paylaşımlar