Ebedi

EBEDI (inglizce) türkçe anlamı

1. 1

EBEDI (türkçe) anlamı

2. Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur'ân bize bu âlemin fâni
3. geçici olduğunu
4. herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur'ân
5. bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor
6. bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir hazırlık
7. tekâmül ve geçiş dönemi olduğunu
8. ebediyet âlemindeki hayata uygun bir varlık olmak için bu dünyada Allah'ın emir ve kanunlarına uygun yaşamak gereğini hatırlatıyor ve emrediyor.)

EBEDI (türkçe) anlamı

9. sonsuz
10. ölümsüz

EBEDI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. eternal
2. never ending
3. endless
4. everlasting
5. immortal
6. fadeless
7. amaranthine
8. perdurable
9. perpetual
10. sempiternal
11. timeless
12. adv. without end
13. n. eternity
14. timelessness
15. infinity
16. time after death,

EBEDI (türkçe) fransızcası

1. éternel/le

EBEDI (türkçe) almancası

1. adj. ewig
Önceki Paylaşımlar