Ebedi

EBEDI (inglizce) türkçe anlamı

11

EBEDI (türkçe) anlamı

2. Sonsuza ve ebediyete âit. Ebediyete dâir ve müteallik.(Kur'ân bize bu âlemin fâni
3. geçici olduğunu
4. herşeyin devamlı değiştiğini ve takdir edilen bir zaman sonunda sona erdiğini ve ereceğini belirtiyor. Madde âleminin bir başlangıcı ve sonu olduğunu bundan da anlıyoruz. Kur'ân
5. bize ebedî âlemin varlığını da haber veriyor
6. bu dünya hayatının ebediyet âlemine geçiş için bir hazırlık
7. tekâmül ve geçiş dönemi olduğunu
8. ebediyet âlemindeki hayata uygun bir varlık olmak için bu dünyada Allah'ın emir ve kanunlarına uygun yaşamak gereğini hatırlatıyor ve emrediyor.)

EBEDI (türkçe) anlamı

9sonsuz
10ölümsüz

EBEDI (türkçe) ingilizcesi

1. adj. eternal
2. never ending
3endless
4everlasting
5immortal
6fadeless
7amaranthine
8perdurable
9perpetual
10sempiternal
11timeless
12. adv. without end
13. n. eternity
14timelessness
15infinity
16. time after death,

EBEDI (türkçe) fransızcası

1. éternel/le

EBEDI (türkçe) almancası

1. adj. ewig
Önceki Paylaşımlar