Ebu Süfyan

Ebu Süfyan (561 - 652) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir.

Ebu Süfyan (561 - 652) (Arapça: أبو سفيان بن حرب) Mekke'nin fethi sırasında Müslüman olmuş Sahabi. Künyesi "Ebu Süfyan Sahr bin Harb bin Ümeyye"dir. 565 yılında Mekke'de doğdu. Zengin bir aileye mensuptu. Babası Kureyş'in ileri gelenlerinden Harb bin Ümeyye, annesi de Safiyye bint Hazm'dı. İslamiyet'e ve Muhammede açıkça cephe aldı, Uhud ve Hendek savaşlarında müşriklerin kumandanlığını yaptı. Müslümanların Mekke'nin fethi öncesinde Cuhfe'de karargah kurmalarından sonra, çocukluk arkadaşı olan Abbas'ın tavsiyesiyle Peygamberin huzuruna çıktı. Peygamber'in İslam'a davetini kabul ederek Müslüman oldu. Sünni kaynakları samímí bir Müslüman olduğunu bildirmelerine rağmen, özellikle Şii yazarlar aksini iddia etmişlerdir. Ebu Süfyan, Müslüman olduktan sonra Suriye seferine ve Yermük savaşı'na katıldı. Bu savaşta bir gözü kör oldu. 652 yılında Medine'de öldü.

Kaynaklar

Vikipedi

Diğer anlamları

ebu süfyan

Osmanlıca ebu süfyan kelimelerinin Türkçe karşılığı.
(Mi: 597 - 653) Kureyş kabilesinin bir kolu olan Beni Ümeyyenin Reisi ve Hz. Muâviyenin (R.A.) babası.

Görüşler

Bu konuda henüz görüş yazılmamış.
Gürüş/yorum alanı gerekli.
Markdown kodları kullanılabilir.