Efektif

Efektif Alm. Effektiv (m), Fr. Effectif, İng. Effective. Bankacılıkta, çek ve benzeri senetler dışında kağıt ve madeni para. Türkçede genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Döviz ihtiyacı olan birisi çek ve poliçe yerine bunu banknot olarak alırsa döviz efektiftir. Efektif sözü sermaye ile kullanıldığında fiilen ödenmiş ve işte kullanılan döner sermaye miktarı göz önüne alınır. Halk dilinde “nakit para” karşılığı olarak kullanılır. Efekt

EFEKTIF (türkçe) anlamı

1. Fr. Nakit para
2. elde bulunan para.

EFEKTIF (türkçe) anlamı

3. (bankacılıkta) kullanımda bulunan para
4. nakit

EFEKTIF (türkçe) ingilizcesi

1. adj. effective
2. n. valuta,

EFEKTIF (türkçe) fransızcası

1. effectif/ive
2. monnaie effective

EFEKTIF (türkçe) almancası

1. adj. effektiv
Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.
Önceki Paylaşımlar