Efektif Alm. Effektiv (m), Fr. Effectif, İng. Effective. Bankacılıkta, çek ve benzeri senetler dışında kağıt ve madeni para. Türkçede genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Döviz ihtiyacı olan birisi çek ve poliçe yerine bunu banknot olarak alırsa döviz efektiftir. Efektif sözü sermaye ile kullanıldığında fiilen ödenmiş ve işte kullanılan döner sermaye miktarı göz önüne alınır. Halk dilinde “nakit para” karşılığı olarak kullanılır. Efekt

EFEKTIF (türkçe) anlamı
1. Fr. Nakit para
2. elde bulunan para.
EFEKTIF (türkçe) anlamı
3. (bankacılıkta) kullanımda bulunan para
4. nakit
EFEKTIF (türkçe) ingilizcesi
1. adj. effective
2. n. valuta,
EFEKTIF (türkçe) fransızcası
1. effectif/ive
2. monnaie effective
EFEKTIF (türkçe) almancası
1. adj. effektiv
Kaydi forma dönüşmemiş, ekonomik birimlerin fiilen banknot ve bozuk para olarak ellerinde tuttukları parayı ifade etmek için kullanılan bir terimdir.

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Efektif

  Efektif Alm. Effektiv (m), Fr. Effectif, İng. Effective. Bankacılıkta, çek ve benzeri senetler dışında kağıt ve madeni para. Türkçede genellikle kambiyo işlemlerinde kullanılmaktadır. Döviz ihtiyacı olan birisi çek ve poliçe yerine bunu banknot olarak alırsa döviz ...

  Efektif Talep

  Efektif, ingilizce ''effective''. Etkin, geçerli, etkili anlamlarındadır.

  Efektif Döviz Kuru

  Efektif Döviz Kuru 1970'li yıllarda yayılan esnek (dalgalı) döviz kuru sistemiyle birlikte kullanımı yaygınlaşan bir kavramdır. Nominal veya reel olarak hesaplanabilir. Esnek döviz kurları yaygınlaşınca, çok taraflı kur değişmelerinin ticari rekabet gücü açısından önemi de ...

  Lea

  Lea, (veya Leah, , ''yorgun'') İbrani atalarından Yakup'un iki eşinden ilki olup Tekvine göre On İki İsrail Kabilesinden altısının ve ayrıca bir de kızın annesidir. Lea, Lavan'ın kızı ve Yakup'un en çok sevip de evlenmek istediği Rahel'in ablasıdır. Lavan, Yakup'un annesi ...

  Genlik

  Genlik periyodik harekette maksimum düzey olarak tanımlanabilir. Değimin en önemli kullanım alanı elektriktir.

  Hidrolik

  Alm. Hydraulik, Fr. Hydraulique (f), İng. Hydraulics. Sıvıların ve bilhassa suyun mekanik özellik ve davranışlarını deneysel (tecrübî) ve teorik olarak inceleyen uygulamalı (tatbikî) bir bilim dalı. Sıvılar vâsıtasıyla kuvvetlerin nakil ve kontrolü.

  MNP

  Bu konudaki temel ayrıntılar için Türkiye Cumhuriyeti'nde kapatılan siyasi partiler maddesine bakınız. 1950'lerde Demokrat Parti, 1960'larda da Adalet Partisi'nde örgütlenerek merkez sağ partiler içinde yer almayı tercih eden siyasal İslamcı akım, 26 Ocak 1970'te Millî Nizam Partisi ...

  Basınç

  BASINÇ, birim alana dik olarak etki eden kuvvet miktarı. Bu kuvvet, ağırlık, zorlama veya gaz moleküllerinin (hareketli olmalarından dolayı) yüzeye çarpmaları neticesi meydana gelen darbelerin toplamı olabilir. Basınç, yüzeye tesir eden toplam kuvvet miktarının yüzey alanına ...

  Durgunluk

  Durgunluk Bir ekonomi, durgunluk içinde bulunduğunda, toplam arz-toplam talep dengesindeki bozukluk, arza oranla talep eksikliği şeklinde ortaya çıkmakta, diğer bir deyişle, toplam talep yetersizliğinden meydana gelen bir toplam arz-toplam talep dengesizliği söz konusu olmaktadır. Bu ...