Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir.

EGOIST (almanca) türkçe anlamı

1. i. bencil (m)
2. egoist (m)
3. çıkarcı (m)
4. çıkarsever (m)

EGOIST (inglizce) türkçe anlamı

5. i. egoist
6. bencil

EGOIST (türkçe) anlamı

7. Bencil
8. hodbin:Sakat bir kadına tahammül edemeyecek kadar egoist miyim?- R. H. Karay.
9. 2. anlamı egoist.
10. 3. anlamı bencil. egoist.
11. 4. bencil.

EGOIST (türkçe) anlamı

12. bencil
13. hodbin
1. n. person who is overly preoccupied with himself and his needs
2. self-centered person
3. selfish person
4. n. egoist
5. egotist
6. person who is overly preoccupied with himself and his needs
7. self-centered person
8. selfish person
9. n. egoist
10. person who is overly preoccupied with himself and his needs
11. self-centered person
selfish person,

EGOIST (türkçe) ingilizcesi

12. n. person who is overly preoccupied with himself and his needs
13. self-centered person
14. selfish person
15. n. egoist
16. egotist
17. person who is overly preoccupied with himself and his needs
18. self-centered person
19. selfish person
20. n. egoist
21. person who is overly preoccupied with himself and his needs
22. self-centered person
selfish person,

Egoist (almanca) ingilizcesi

23. n. person who is overly preoccupied with himself and his needs
24. self-centered person
25. selfish person,

Egoist İngilizce anlamı ve tanımı

Egoist anlamları
  (noun) One given overmuch to egoism or thoughts of self.(noun) A believer in egoism.
Egoist tanım:
Kelime: ego·ist
26. Söyleniş: -wist
27. İşlev: noun
28. 1 : a believer in egoism
29. 2 : an egocentric or egotistic person
30. - ego·is·tic /E-g&
31. -'wis-tik also e-/ also ego·is·ti·cal /-ti-k&
32. l/ adjective
33. - ego·is·ti·cal·ly /-ti-k(&
34. -)lE/ adverb
35.
Egoist ile eşanlamlı (synonym) kelimeler
Egotist
36.

EGOIST (türkçe) fransızcası

1. égoïste
2. personnel/le

EGOIST (türkçe) almancası

1. n. Egoist
2. adj. egoistisch

Egoist (ingilizce) italyancası

1. s. egoista

Egoist (ingilizce) ispanyolcası

1. s. egoísta
2. egotista

Egoist (ingilizce) portekizcesi

1. s. egoísta
2. pessoa que só gosta de si mesma ou se preocupa só com suas próprias necessidades. pessoa egoísta

Egoist (ingilizce) flemenkcesi

1. zn. egoist
Egoist ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfa: egoizm

Bu konuda görüş yazabilmek için malısınız.

  İlgili Konu Başlıkları Tümü

  Egoist Anarşizm

  Egoizm veya egoist anarşizm, bireyci anarşizmin etkili biçimidir. Bireyci anarşizmin bilinen en eski savunucularından Max Stirner'ın , 1844'de yazdığı ''Ego ve Mülkiyet'' adlı eseri felsefesinin kurucu metnidir. Stirner’ın felsefesi bireyci anarşizmin egoist formudur; ona göre ...

  Egoist

  Egoizm genel anlamıyla bireyin kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesi ile ilgilidir.